Inne produkty

Uruchamianie skanowania za pomocą programu Norton, by wyszukać zagrożenia na komputerze PC

Produkt Bezpieczeństwa urządzenia Norton automatycznie aktualizuje definicje wirusów i regularnie skanuje komputer PC w poszukiwaniu zagrożeń. Jeśli utracisz połączenie z Internetem lub sądzisz, że możesz mieć wirusa, można ręczne uruchomić poniższe opcje:

 • Smart Scan szuka problemów z bezpieczeństwem, wydajnością, siecią i prywatnością, aby pomóc zabezpieczyć Twoje działania w Internecie.

 • Szybkie skanowanie analizuje najbardziej narażone na ataki obszary komputera.

 • Pełne skanowanie analizuje cały system, w tym aplikacje, pliki oraz procesy mniej narażone na ataki niż te sprawdzone za pomocą szybkiego skanowania.

 • Skanowanie niestandardowe analizuje poszczególne pliki, foldery lub dyski, jeśli sądzisz, że mogą być zagrożone.

Po zainstalowaniu programu Norton pierwsze skanowanie może zająć godzinę lub więcej, aby cały system został przeanalizowany.

Uruchom szybkie skanowanie, pełne skanowanie lub skanowanie niestandardowe

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo urządzenia, a następnie kliknij opcję Skanowania.

 3. W oknie Skanowania obok opcji Skanowania i zadania wybierz jedną z następujących opcji:

  • Smart Scan > Przejdź

  • Szybkie skanowanie > Przejdź

  • Pełne skanowanie > Przejdź

  • Skanowanie niestandardowe > Przejdź , a następnie kliknij polecenie Uruchom obok opcji Skanowanie dysku, Skanowanie folderu lub Skanowanie pliku, aby przechodzić do elementów, które chcesz zeskanować.

 4. W oknie Zestawienie wyników kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli jakieś elementy wymagają uwagi, sprawdź zagrożenia w oknie Wykryte zagrożenia.

Pełne skanowanie

Pełne skanowanie to dokładne skanowanie całego komputera w celu usunięcia wirusów i innych zagrożeń bezpieczeństwa. Sprawdzane są wszystkie rekordy rozruchowe, pliki oraz uruchomione procesy, do których użytkownik ma dostęp. Funkcja ta dokładnie skanuje komputer, a cały proces trwa dłuższą chwilę.

Jeśli pełne skanowanie przeprowadza użytkownik z uprawnieniami administratora, skanowanych jest więcej plików niż w przypadku, gdy skanowanie to uruchomi użytkownik nie mający praw administratora.

Uruchom pełne skanowanie

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo urządzenia, a następnie kliknij opcję Skanowania.

 3. W oknie Skanowanie, w obszarze Skanowania i zadania, kliknij opcję Pełne skanowanie systemu.

 4. Kliknij opcję Przejdź.

Skanowanie niestandardowe

Czasami może być potrzebne przeskanowanie konkretnego pliku, dysków wymiennych, dysku twardego lub folderu. Na przykład, podczas używania nośnika wymiennego można przeskanować tylko ten dysk w poszukiwaniu wirusów. Po otrzymaniu w wiadomości e-mail pliku skompresowanego, który może zawierać wirusa, można przeskanować ten pojedynczy plik.

Skanowanie pojedynczych elementów

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Bezpieczeństwo urządzenia, a następnie kliknij opcję Skanowania.

 3. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania i zadania kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 4. Kliknij opcję Przejdź.

 5. W oknie Skanowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeskanować określone dyski, kliknij polecenie Uruchom obok opcji Skanowanie dysku, wybierz dyski, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij opcję Skanuj.

  • Aby przeskanować określone foldery, kliknij polecenie Uruchom obok opcji Skanowanie folderu, wybierz foldery, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij opcję Skanuj.

  • Aby przeskanować określone pliki, kliknij polecenie Uruchom obok opcji Skanowanie pliku, wybierz pliki, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij opcję Dodaj. Można również wybrać wiele plików do skanowania, przytrzymując klawisz Ctrl.

 6. W oknie Zestawienie wyników kliknij Zakończ.

  Jeśli jakieś elementy wymagają uwagi, sprawdź je i podejmij zalecane działanie.

Skanowanie za pomocą narzędzia Norton Power Eraser

Narzędzie Norton Power Eraser to skuteczne narzędzie usuwania destrukcyjnych programów, ułatwiające wyeliminowanie trudnych do usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa. Narzędzie Norton Power Eraser wykorzystuje bardziej agresywne techniki niż standardowy proces skanowania. Niekiedy istnieje ryzyko, że narzędzie Norton Power Eraser oznaczy prawidłowy program jako zagrożenie do usunięcia. Przed usunięciem jakichkolwiek plików przy użyciu narzędzia Norton Power Eraser należy bardzo dokładnie przeanalizować wyniki skanowania.

Pobieranie narzędzia Norton Power Eraser i uruchamianie skanowania (dla Windows 11/10/8/7)

 1. Pobierz program Norton Power Eraser.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl i J, aby otworzyć okno pobierania w przeglądarce, a następnie dwukrotnie kliknij plik NPE.exe.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 3. Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij opcję Zaakceptuj.

  Jeśli umowa licencyjna została zaakceptowana wcześniej, okno nie pojawi się ponownie.

  Program Norton Power Eraser wyszuka i automatycznie pobierze nową wersję, jeśli będzie dostępna.

 4. W oknie Norton Power Eraser wybierz opcję Pełne skanowanie systemu i kliknij przycisk Uruchom teraz.

 5. Jeśli chcesz uwzględnić skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit”, kliknij Ustawienia i w sekcji Ustawienia skanowania i dziennika włącz opcję Uwzględnij skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu „rootkit” (wymaga ponownego uruchomienia komputera) i kliknij Zastosuj.

 6. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 7. Poczekaj na ukończenie skanowania i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Pobieranie narzędzia Norton Power Eraser i uruchamianie skanowania (dla Windows XP/Vista)

 • Pobierz program Norton Power Eraser.

 • Naciśnij klawisze Ctrl i J, aby otworzyć okno pobierania w przeglądarce, a następnie dwukrotnie kliknij plik NPE.exe.

  Jeśli zostanie wyświetlone okno Kontrola konta użytkownika, kliknij przycisk Tak lub Kontynuuj.

 • Przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się.

  Program Norton Power Eraser wyszuka nową wersję i, jeśli będzie dostępna, zapyta użytkownika, czy ją zainstalować.

 • W oknie Norton Power Eraser kliknij ikonę Skanuj w poszukiwaniu zagrożeń.

 • Program Norton Power Eraser domyślnie przeprowadza skanowanie w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit i wymaga ponownego uruchomienia systemu. Po wyświetleniu monitu o ponowne uruchomienie komputera kliknij przycisk Uruchom ponownie.

  Jeśli nie chcesz przeprowadzać skanowania w poszukiwaniu narzędzi typu rootkit, przejdź do obszaru Ustawienia i usuń zaznaczenie opcji Włącz skanowanie narzędzi typu rootkit (wymaga ponownego uruchomienia komputera).

 • Poczekaj na ukończenie skanowania i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v1910793
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/10/2022