Inne produkty

Message: "Browsing at Risk"

This message gets displayed in the Norton main window if the Norton Safe Web extension is not installed or is disabled in the default browser.

To resolve this problem, click Fix Now in the Norton main window. You are redirected to the default browser extension store. Follow the on-screen instructions to install the Norton Safe Web extension.

You can also manually add the extensions in your other browsers. To know more, read Add the Norton browser extensions.

Need more help?

Learn more about Norton Safe Web

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v133027155
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023