Inne produkty

Użycie programu Norton, aby zoptymalizować i poprawić wydajność komputera

Wiemy, jakie to frustrujące, kiedy działanie komputera jest spowolnione, a proste operacje zajmują całe wieki. Niektórzy użytkownicy uważają, że zainstalowanie programu Norton spowalnia pracę komputera. Ale faktem jest, że Norton został stworzony, aby zapewnić światowej klasy ochronę bez poświęcania wydajności.

Program Norton może również pomóc w zwiększeniu wydajności komputera dzięki narzędziom do zarządzania wydajnością i optymalizacji, które usprawniają wykonywanie codziennych zadań.

Skróć czas uruchamiania mojego komputera

Wiele aplikacji jest tak skonfigurowanych, aby uruchomić się automatycznie wraz ze startem systemu. Może to obejmować programy, z których użytkownik nigdy nie korzysta, korzysta rzadko lub nie jest nawet świadom ich posiadania. Im więcej programów uruchamia się wraz z systemem komputera, tym dłużej to trwa. Norton Startup Manager pozwala użytkownikowi wyłączyć lub opóźnić uruchamianie programów, umożliwiając szybsze rozpoczęcie pracy.

Wyłączanie lub opóźnianie elementów z grupy Autostart

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij przycisk Wydajność, a następnie Menedżer uruchamiania.

 3. W oknie Menedżer uruchamiania można wykonać następujące czynności:

  • W kolumnie Wł./Wył. odznacz programy, których nie używasz, aby uniemożliwić ich autouruchamianie podczas uruchamiania komputera.

  • W kolumnie Opóźnij uruchomienie zaznacz programy, które mają się uruchamiać dopiero po zakończeniu procesu uruchamiania komputera.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Przyspiesz czas ładowania programów i plików

Narzędzie Optymalizacja dysku umożliwia reorganizację fragmentów plików, które z czasem uległy rozproszeniu. Zwiększa wydajność komputera, dzięki czemu można pracować wydajniej.

Uruchom Optymalizację dysku

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Wydajność, a następnie kliknij pozycję Optymalizacja dysku.

 3. Po zakończeniu procesu kliknij Zamknij.

Usuwanie tymczasowych plików i folderów, które spowalniają pracę komputera

Podczas przeglądania lub pobierania plików, Twój komputer magazynuje pliki tymczasowe. Mimo że nie ma potrzeby ich przechowywać, komputer je gromadzi, co z biegiem czasu może prowadzić do spowolnienia jego pracy. Narzędzie Czyszczenie plików usuwa śmieci spowalniające pracę komputera.

Usuwanie tymczasowych plików i folderów

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Zabezpieczenia urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij opcję Wydajność, a następnie kliknij opcję Czyszczenie plików.

 3. Po zakończeniu procesu kliknij Zamknij.

Optymalizowanie woluminu rozruchowego

Optymalizacja woluminu rozruchowego polega na zwiększeniu ilości użytecznego wolnego miejsca dzięki ponownemu ułożeniu fragmentów plików w sąsiadujące i ciągłe klastry. Jeśli głowica dysku twardego może odczytywać wszystkie dane pliku z jednego miejsca, plik jest szybciej wczytywany do pamięci.

Optymalizowanie woluminu rozruchowego

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Wydajność, a następnie kliknij pozycję Wykresy.

 3. W oknie Wykresy, u góry wykresu stanu zabezpieczeń kliknij opcję Optymalizuj.

Zwiększanie wydajności podczas grania w gry komputerowe i oglądania filmów

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się, że program antywirusowy uruchamiał się w czasie gry lub filmu, zamrażając ekran w najmniej odpowiednim momencie? Narzędzie Wykrywanie pełnego ekranu można skonfigurować, by wykrywało korzystanie z programu, którego działania nie należy przerywać. Norton czeka, aż aplikacja zostanie zamknięta, zanim uruchomi zadania w tle.

Upewnij się, że funkcja Wykrywanie pełnego ekranu jest włączona

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Ustawienia administracyjne.

 4. W obszarze Ustawienia trybu dyskretnego, w wierszu Wykrywanie pełnego ekranu przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie Wł.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Zatrzymaj zakłócenia podczas działania moich ulubionych aplikacji

Jeśli masz poczucie, że program Norton spowalnia działanie Twoich ulubionych programów, możesz dodać je do ustawień Trybu cichego. Produkt Norton czeka, aż programy zostaną zamknięte, zanim uruchomi zadania w tle.

Uruchom ulubione programy w Trybie cichym

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Mój Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Ustawienia.

 3. W oknie Ustawienia kliknij opcję Ustawienia administracyjne.

 4. W obszarze Ustawienia trybu dyskretnego, w wierszu Programy określone przez użytkownika kliknij przycisk Konfiguruj.

 5. W oknie Programy trybu cichego kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Dodaj Program przejdź do Twojego programu.

 7. Zaznacz plik, kliknij Otwórz,a następnie kliknij przycisk OK.

Wyświetl programy, które zużywają zasoby i spowalniają mój komputer

Program Norton monitoruje komputer i może Cię powiadomić, jeśli jakiś program lub proces zużywa zbyt wiele zasobów. Jeśli nie używasz tych programów, możesz je zamknąć, aby poprawić wydajność swojego komputera.

Identyfikuj procesy, które zużywają zasoby

 1. Otwórz program zabezpieczający Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton dwukrotnie kliknij pozycję Wydajność, a następnie kliknij pozycję Wykresy.

 3. W oknie Wykresy kliknij pozycję Użycie znajdującą się w lewym okienku.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić wykres procesora, kliknij kartę Procesor.

  • Aby wyświetlić wykres pamięci, kliknij kartę Pamięć.

 5. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, aby uzyskać listę zasobożernych procesów.

  Kliknij nazwę procesu, aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie w oknie Informacje o pliku.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v120813372
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 01/11/2021