Inne produkty

Napraw problemy z produktem Norton, gdy w oknie wyświetla się komunikat „Grozi ci ryzyko"

Pojawienie się tego komunikatu niekoniecznie wynika z zagrożeń. Program Norton Protection może wyświetlić komunikat, gdy:

  • Wyłączona jest co najmniej jedna funkcja zabezpieczeń, taka jak Auto-Protect, Zapora lub SONAR.

  • Definicje wirusów są nieaktualne.

  • Nie ukończono rutynowego skanowania.

  • Subskrypcja wygasła. W takim przypadku będzie również wyłączona większość funkcji zabezpieczeń.

Jeśli w produkcie zostanie wyświetlony taki alert, kliknij przycisk Napraw teraz.

W zależności od stanu zabezpieczeń komputera program Norton podejmie próbę włączenia nieaktywnej funkcji, zaktualizowania definicji wirusów lub uruchomienia skanowania. Jeśli subskrypcja programu utraciła ważność, pojawi się monit o jej odnowienie.

Jeżeli nie uda się rozwiązać problemu z funkcją programu Norton lub nie można uruchomić usługi LiveUpdate albo skanowania, w oknie Napraw teraz może zostać wyświetlony inny błąd. W zależności od wyświetlonego komunikatu o błędzie wybierz jedną z poniższych opcji:

Wielu użytkowników produktów marki Norton podzieliło się rozwiązaniem tego problemu na forum społeczności Norton. Sprawdź poniżej, jakie rozwiązania dotyczące komunikatu „Grozi ci ryzyko" znaleźli inni użytkownicy Norton Community.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v119294825
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 19/11/2019