Inne produkty

Więcej informacji o funkcji Game Optimizer

Funkcja Game Optimizer1 to opatentowana technologia dla wielordzeniowych procesorów komputerów PC. Zapewnia niezapomniane wrażenia z gry poprzez zapobieganie spadkowi wydajności, nie zmniejszając przy tym bezpieczeństwa komputera. Izolowanie mniej istotnych aplikacji w jednym rdzeniu procesora pozwala przydzielić resztę jego zasobów grze.

Funkcja Game Optimizer pomaga zoptymalizować działanie gier za pomocą następujących metod:

  • Optymalizowanie wydajności procesora w celu zapewnienia płynności rozgrywki

  • Izolowanie mniej istotnych aplikacje w jednym rdzeniu procesora, aby można było przeznaczyć resztę jego zasobów na grę i zwiększyć jej wydajność

  • Automatyczne wykrywanie gier2

  • Dodawanie lub wybieranie gier, których nie chcesz optymalizować

  • Zwiększanie liczby klatek na sekundę (FPS) i zmniejszanie opóźnień

  • Zapobieganie wyłączaniu ochrony antywirusowej poprzez przeznaczenie zasobów procesora na potrzeby optymalizacji gry

  • Przeznaczanie rdzeni procesora na potrzeby gry, aby redukować nagłe wzrosty zużycia zasobów, które mogą spowalniać grę

Aby działać, funkcja Game Optimizer wymaga procesora z przynajmniej czterema rdzeniami.

Jak to działa

Funkcja Game Optimizer rozpoczyna optymalizację po rozpoczęciu gry i kontynuuje ją do momentu jej zakończenia. Optymalizacja jest wstrzymywana w przypadku wyjścia z trybu pełnoekranowego bez zakończenia sesji gry. Jeśli na przykład naciśniesz klawisze Alt+Tab, aby uzyskać dostęp do innego uruchomionego programu, funkcja zakończy optymalizację i zniesie ograniczenia. Jednak po powrocie do gry wznawia optymalizację gry, a programy z ograniczeniami nie mają dostępu do zasobów procesora.

Ograniczenie operacji wykonywanych w tle do minimum zapewnia również lepszą wydajność komputera, co pomaga w grze. Po zakończeniu sesji gry program Norton wznawia wszystkie zawieszone procesy działające w tle.

Wszystkie najważniejsze funkcje ochrony Norton chroniące komputer przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa działają w tle i nie przeszkadzają w grze.

Sprawdzanie statusu funkcji Game Optimizer

Stan funkcji Game Optimizer można sprawdzić w obszarze powiadomień na pasku zadań. Po włączeniu funkcji Game Optimizer na ikonie produktu Norton w obszarze powiadomień pojawia się zielona ikona błyskawicy. Po wyłączeniu funkcji Game Optimizer jej kolor zmienia się na szary.

Pulpit nawigacyjny gracza wyświetla stan funkcji Game Optimizer, stan optymalizacji ostatnio włączonych gier i daje dostęp do ustawień funkcji Game Optimizer. Możesz użyć przełącznika, aby włączać lub wyłączać optymalizację ostatnio włączonych gier.

1 Funkcja Game Optimizer jest dostępna tylko w systemie Windows (z wyjątkiem systemu Windows 11/10 w trybie S lub na komputerze z procesorem ARM) i na procesorach o przynajmniej czterech rdzeniach.

2 Automatycznie wykrywa gry w oparciu o funkcję Wykrywania trybu pełnoekranowego oraz wysokie zużycie procesora, a także działanie aplikacji uruchamiającej gry, jeśli użytkownik doda grę ręcznie lub jeśli wykryto ją wcześniej. Aplikacje do uruchamiania gier, które monitorujemy w kwietniu 2021 r. to: Bethesda, Blizzard, Epic, ID, Origin, Rockstar, Steam oraz Uplay.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v138219177
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 30/06/2022