Inne produkty

Skonfiguruj regułę domu nadzorowania lokalizacji

Nadzorowanie lokalizacji jest dostępne na urządzeniach przenośnych z systemem Android oraz urządzeniach iPhone i iPad oraz w tych regionach.

Nadzorowanie lokalizacji pozwala na śledzenie lokalizacji dziecka, gdy ma przy sobie urządzenie, dzięki czemu rodzice mają pewność, że jest bezpieczne. Funkcja ta śledzi aktualną, przybliżoną lokalizację dziecka przy użyciu systemu GPS, sieci komórkowej i/lub Internetu. Lokalizację dziecka można śledzić z dowolnego miejsca, o ile ma ono urządzenie przy sobie, a nadzorowanie lokalizacji jest włączone.

Reguły domu można wyświetlać lub aktualizować za pomocą witryny Norton lub aplikacji Norton Family dla rodziców.

Funkcja nadzorowania lokalizacji w programie Norton Family umożliwia rodzicom monitorowanie lokalizacji dziecka dla jego bezpieczeństwa. Funkcja ta śledzi aktualną, przybliżoną lokalizację dziecka przy użyciu z systemu GPS, sieci komórkowej i/lub Internetu. Lokalizację dziecka można śledzić z dowolnego miejsca, o ile ma ono przy sobie urządzenie.

Program Norton Family używa następujących danych o lokalizacji w celu określenia aktualnej przybliżonej lokalizacji dziecka:

  • Sieć komórkowa - urządzenie nieustannie komunikuje się z jednym z najbliższych masztów sieci komórkowej za pomocą karty SIM. Komunikacja ta umożliwia śledzenie dziecka.

  • WiFi - urządzenie może przebywać w pobliżu sieci bezprzewodowych. W takich przypadkach do określenia lokalizacji używane są dane sieci bezprzewodowej.

  • GPS - system nawigacji satelitarnej. Jeśli urządzenie obsługuje usługę GPS, wyznacza swoją pozycję metodą triangulacji na podstawie sygnałów z co najmniej trzech satelitów.

Należy włączyć funkcję nadzorowania lokalizacji na urządzeniach używanych przez dzieci. Jeśli urządzenie jest wyłączone lub nie może nawiązać połączenia z Internetem lub siecią komórkową, nie można śledzić aktualnej lokalizacji dziecka. Należy włączyć opcję usług lokalizacji na urządzeniu przenośnym dziecka.

Włącz Usługi lokalizacji

  • Na urządzeniu z systemem Android stuknij opcję Ustawienia > Usługi lokalizacji > Włącz wszystkie opcje.

  • Na urządzeniu z systemem iOS stuknij aplikację Ustawienia > Prywatność > włącz Usługi lokalizacji i inne ustawienia opisane w temacie Instalacja profilu na urządzeniu dziecka z systemem iOS.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v125230052
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 09/07/2019