Inne produkty

Konfigurowanie ustawień dostępu dla programu

Program Norton umożliwia skonfigurowanie ustawień dostępu dla aplikacji działających na komputerze Mac. Na podstawie skonfigurowanych ustawień i lokalizacji sieciowej komputera Mac zapora blokuje lub zezwala na połączenia przychodzące i wychodzące.

Po skonfigurowaniu ustawień dostępu dla programu jego nazwa jest widoczna w okienku Wyświetl okna Blokowanie połączeń. Można także wyświetlić domyślne ustawienia dostępu dla wybranego programu pod jego nazwą.

Program Norton domyślnie tworzy ustawienie dostępu <Wszystkie inne programy>. To ustawienie dostępu obejmuje wszystkie programy działające na komputerze Mac.

Konfigurowanie ustawień dostępu dla programu

 1. Uruchom program Norton.

  Jeśli zobaczysz okno Moje konto Norton, obok opcji Bezpieczeństwo urządzenia kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie głównym programu Norton kliknij opcję Zaawansowane lub Ustawienia.

 3. W lewym okienku kliknij przycisk Zapora.

 4. W wierszu Blokowanie połączeń kliknij ikonę ustawień.

 5. W oknie Blokowanie połączeń, w menu Edytowanie ustawień, wybierz lokalizację sieciową, dla której chcesz skonfigurować ustawienia dostępu.

 6. W menu Wyświetl wybierz opcję Programy.

 7. Wybierz jedną z następujących kart:

  Przychodzące

  Umożliwia określenie ustawień dostępu dla połączeń przychodzących używanych przez program.

  Wychodzący

  Umożliwia określenie ustawień dostępu dla połączeń wychodzących używanych przez program.

 8. Kliknij przycisk Dodaj program.

 9. W oknie dialogowym Wybierz program wybierz odpowiedni program.

  Jeżeli program nie jest widoczny na liście, kliknij opcję Inne, aby go wyszukać.

 10. W menu w górnej części okna dialogowego wybierz jedno z ustawień domyślnych:

  Zezwalaj

  Zezwala na połączenia sieciowe z programem.

  Blokuj

  Blokuje połączenia sieciowe z programem.

  Pytaj

  Umożliwia skonfigurowanie zapory w celu powiadamia użytkownika o próbie uzyskania przez program dostępu do Internetu.

 11. Kliknij przycisk Wybierz.

  Nazwa dodanego programu pojawi się w okienku Wyświetl w oknie Blokowanie połączeń.

 12. Skorzystaj z menu podręcznego Działanie w dolnej części okna Blokowanie połączeń, aby określić zaawansowane preferencje zapory. Do wyboru są następujące opcje:

  Ustawienia rejestrowania i powiadomień

  Umożliwia określenie typu prób uzyskania dostępu, które musi rejestrować program Norton.

  Ustawienia zaawansowane

  Umożliwia skonfigurowanie zaawansowanych opcji zapory.

  Przywróć domyślne

  Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień konfiguracji.

 13. Kliknij przycisk Gotowe.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v56189921
System operacyjny: Mac
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023