Inne produkty

Tworzenie skarbca w chmurze programu Norton Password Manager

Program Norton Password Manager umożliwia utworzenie skarbca w chmurze w celu zapisywania w nim danych programu Norton Password Manager. Na każdym koncie Norton można utworzyć jeden skarbiec w chmurze. Nie można utworzyć skarbca lokalnego. Można jednak zaimportować dane logowania ze skarbca Norton Password Manager do skarbca w chmurze podczas przejścia na produkt Norton. Wskutek przeniesienia danych programu Norton Password Manager ze skarbca lokalnego do skarbca w chmurze nie można uzyskać dostępu do danych w skarbcu lokalnym. Skarbiec w chmurze upraszcza używanie danych programu Norton Password Manager w podróży.

Możesz również Uzyskać dostęp do skarbca Norton Password Manager po zalogowaniu się na innym komputerze, który jest połączony z Internetem.

Tworzenie skarbca w chmurze z przeglądarki

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. Kliknij przycisk Zaloguj się na ekranie logowania programu Norton Password Manager.

 4. W wyświetlonym oknie kliknij opcję Utwórz konto.

 5. W oknie Utwórz konto podaj dane, a następnie kliknij przycisk Utwórz konto.

 6. W oknie Nie wykryto skarbca kliknij przycisk Utwórz skarbiec.

 7. W oknie Utwórz skarbiec wpisz swoje hasło i kliknij przycisk Dalej.

  Hasło musi spełniać wszystkie wymienione kryteria, aby zostało zaakceptowane.

 8. Wpisz hasło ponownie i kliknij przycisk Dalej.

 9. Wpisz podpowiedź dla hasła i kliknij polecenie Utwórz skarbiec.

 10. W oknie Konfiguracja ukończona kliknij przycisk OK.

Tworzenie skarbca w chmurze w systemie Android i iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. W oknie Logowanie wprowadź nazwę użytkownika i hasło konta Norton.

 3. Stuknij pozycję Zaloguj, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v54500320
System operacyjny: Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023