Inne produkty

Odinstaluj program Norton Family z urządzenia

Jeśli konto Norton Family zostało usunięte lub nie chcesz już monitorować działań na urządzeniu, możesz odinstalować z niego program.

W zależności od urządzenia wybierz jedną z następujących opcji:

Komputer z systemem Windows

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + R, aby otworzyć okno dialogowe Uruchamianie.

 2. W oknie dialogowym Uruchamianie wpisz poniższe polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

  appwiz.cpl
 3. Na liście aktualnie zainstalowanych programów kliknij opcję Norton Family, a następnie kliknij przycisk Usuń lub Odinstaluj.

 4. W celu potwierdzenia należy kliknąć przycisk Tak.

 5. W oknie Norton Family wpisz adres e-mail i hasło rodzica, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Po zakończeniu dezinstalacji zamknij wszystkie programy, a następnie uruchom ponownie komputer.

Android

Są to ogólne instrukcje i mogą się one różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego Android.

 1. Z ekranu głównego przejdź do opcji Ustawienia.

 2. W obszarze Osobiste wybierz opcję Bezpieczeństwo, a następnie Administratorzy urządzenia.

 3. Usuń zaznaczenie pola wyboru obok opcji Norton Family.

 4. Na ekranie Administrowanie urządzeniem stuknij przycisk Wyłącz.

 5. Na ekranie Norton Family wpisz adres e-mail i hasło rodzica, a następnie stuknij przycisk OK.

 6. Z ekranu głównego przejdź do opcji Ustawienia.

 7. W zależności od wersji systemu operacyjnego Android wybierz kolejno opcje Aplikacje, Aplikacja lub Menedżer aplikacji, aby wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji.

 8. Na liście aplikacji stuknij opcję Norton Family.

 9. Stuknij przycisk Odinstaluj.

 10. Stuknij przycisk OK, aby potwierdzić.

 11. Po zakończeniu odinstalowywania stuknij przycisk OK.

Urządzenie iPhone lub iPad

 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Norton Family i przytrzymaj ją, aż zacznie drgać.

 2. W lewym górnym rogu ikony aplikacji stuknij symbol X.

 3. Stuknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Program Norton Family zostanie odinstalowany z urządzenia. Należy także usunąć urządzenie z konta programu Norton Family. Więcej informacji można znaleźć w artykule Usuwanie urządzenia z konta Norton Family lub zmiana nazwy.

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v40472774
System operacyjny: Android;Windows;iOS
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023