Inne produkty

Więcej informacji na temat określania ustawień dostępu dla aplikacji

W oknie Blokowanie połączeń można określić ustawienia dostępu programów łączących się z siecią. Zaporę można dostosować tak, aby zablokować lub zezwolić na połączenia sieciowe do lub z programów, takich jak iTunes.

Możliwe jest także skonfigurowanie domyślnych i określonych ustawień dostępu dla programu. Domyślne ustawienia dostępu mają zastosowanie do wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących w danej sieci. Określone ustawienia dostępu umożliwiają zablokowanie lub zezwolenie na połączenie z wybranymi komputerami.

W oknie Blokowanie połączeń można wykonać następujące czynności dotyczące programu:

  • Skonfigurować ustawienia dostępu

  • Dostosować określone ustawienia dostępu

  • Edytować ustawienia dostępu

  • Usunąć ustawienia dostępu

Potrzeba więcej pomocy?

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v18368297
System operacyjny: Mac
Ostatnia modyfikacja: 06/09/2023