Inne produkty

Powtarzający się monit o pęku kluczy pojawia się przy próbie włączenia sieci VPN na komputerze Mac z zainstalowanym produktem Norton 360

Instrukcje rozwiązania problemów z konfiguracją Norton Secure VPN na komputerze Mac zawiera artykuł: Nic się nie dzieje po kliknięciu przycisku „Kontynuuj” podczas konfiguracji sieci VPN w funkcji Bezpieczeństwo urządzenia Norton na komputerze Mac.

Możesz dodać konfiguracje VPN na komputerze Mac, aby zapobiec śledzeniu Twoich działań w Internecie przez inne osoby, w tym dostawców usług internetowych lub odwiedzane witryny. Daje Ci to prywatny dostęp do Internetu.

Funkcja jest dostępna tylko dla użytkowników z subskrypcją planów Norton 360 obejmujących funkcję Secure VPN. Funkcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Czym jest hasło do pęku kluczy i jak je zresetować?

Przy dodawaniu profilu VPN otrzymasz od oprogramowania Apple powiadomienie o dostępie do pęku kluczy wymagające podania odpowiednich danych autoryzacji w celu nawiązania połączenia VPN. Należy podać hasło konta administratora komputera Mac, aby umożliwić dostęp do pęku kluczy usłudze NEIKEv2Provider. W niektórych przypadkach hasło pęku kluczy może być inne niż hasło logowania na konto komputera Mac. Jeśli nie pamiętasz hasła do pęku kluczy na swoim komputerze Mac, przeczytaj artykuł pomocy firmy Apple.

Czym jest NEIKEv2Provider i dlaczego Norton wymaga mojego hasła do pęku kluczy?

NEIKEv2Provider to usługa systemowa, która wykorzystuje protokół VPN wbudowany w komputerach Mac (IKEv2) do tworzenia bezpiecznych połączeń VPN. Program Norton korzysta z tej usługi podczas próby połączenia z siecią VPN.

W celu upoważnienia komputera Mac podczas łączenia się z siecią VPN usługa NEIKEv2Provider musi uzyskać dostęp do klucza Norton w pęku kluczy. Wymaga to zgody użytkownika, więc program Norton prosi o wprowadzenie hasła do pęku kluczy. Wprowadzenie hasła daje uprawnienia tylko do klucza Norton w Twoim pęku kluczy. Nie daje dostępu do pełnego pęku kluczy. Klucz Norton jest używany do uwierzytelniania połączenia podczas łączenia się z siecią VPN.

Jeśli usługa NEIKEv2Provider nie może uzyskać dostępu do klucza Norton w pęku kluczy, nie może bezpiecznie połączyć się z siecią VPN.

Rozwiązanie problemu powtarzających się monitów o pęku kluczy

Poniższe kroki mają zastosowanie tylko po instalacji lub aktualizacji produktu zabezpieczającego Norton do najnowszej wersji w systemie macOS Mojave 10.14.x lub nowszym.

 1. Otwórz produkt zabezpieczający Norton na komputerze Mac.

 2. W oknie Mój Norton, obok opcji Bezpieczna sieć VPN, kliknij przycisk Włącz.

 3. Przeczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie i kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk Pozwól, aby utworzyć nowy profil VPN na komputerze Mac.

 5. Wpisz hasło konta administratora komputera Mac i kliknij przycisk Zawsze zezwalaj, aby zalogować się na profil VPN. Nie otrzymasz już więcej alertu o dostęp do pęku kluczy.

  Alert o dostępie do pęku kluczy może pojawić się ponownie, jeśli klikniesz przycisk Zezwól w powiadomieniu o alercie. W takim wypadku pamiętaj o kliknięciu opcji Zawsze zezwalaj w drugim alercie o dostępie do pęku kluczy, aby nie otrzymać go ponownie po włączeniu opcji VPN w przyszłości.

Jeśli problem nadal występuje, odinstaluj i ponownie zainstaluj program Norton, a następnie spróbuj ponownie dodać konfigurację VPN.

Odinstaluj program Norton

 1. Na komputerze Mac kliknij ikonę Finder w doku, a następnie kliknij Aplikacje w lewym okienku w sekcji Ulubione.
 2. Znajdź ikonę aplikacji Norton i przeciągnij ją do Kosza lub Śmieci.

 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta administratora, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Odinstaluj.

 6. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta administratora, a następnie kliknij przycisk Narzędzie pomocnicze instalacji.

 7. Kliknij opcję Ponownie uruchom teraz.

Pobieranie programu zabezpieczającego Norton

Przed pobraniem najnowszego pliku instalacyjnego usuń wszystkie starsze pliki instalacyjne dostępne w folderze Pobrane.

 1. Zaloguj się na swoje konto.

 2. Wprowadź adres e-mail i hasło do konta Norton, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.

 3. W portalu My Norton kliknij opcję Pobierz.

 4. Na stronie Rozpocznij kliknij przycisk Zgadzam się, pobierz.

 5. Po ukończeniu pobierania kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby uruchomić instalator Norton.

 6. Przed zainstalowaniem produktu Norton kliknij łącze Umowa licencyjna Norton i zapoznaj się z umową licencyjną produktu.

 7. W zależności od używanego systemu operacyjnego wybierz jedną z poniższych opcji:

Instalacja Bezpieczeństwa urządzenia Norton w systemie macOS 10.15.x (Catalina) lub nowszym

 1. Kliknij opcję Zainstaluj.

 2. W niektórych przypadkach program Norton wyświetli alert zachęcający do dołączenia do usługi Norton Community Watch, która zbiera informacje na temat możliwych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera i wysyła te dane do firmy Norton w celu analizy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dołącz teraz, aby włączyć usługę Norton Community Watch w produkcie Norton.

  • Kliknij Może później, aby dołączyć do usługi Norton Community Watch później.

  Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Norton Community Watch, kliknij przycisk Więcej informacji.

 3. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta administratora systemu Mac, a następnie kliknij przycisk Narzędzie pomocnicze instalacji.

 4. Kliknij przycisk Uruchom ponownie.

 5. Po ponownym uruchomieniu komputera Mac w oknie Instalacja Norton kliknij przycisk Otwórz preferencje.

 6. Jeśli widzisz alert Zablokowano rozszerzenie systemu, kliknij przycisk Otwórz preferencje bezpieczeństwa.

 7. W oknie Bezpieczeństwo i prywatność kliknij ikonę blokady znajdującą się na dole.

 8. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta administratora, a następnie kliknij przycisk Odblokuj.

 9. Kliknij przycisk Zezwalaj odpowiadający komunikatowi Norton, przejdź z powrotem do okna instalacyjnego programu Norton, a następnie kliknij przyciskKontynuuj .

  Jeśli nie zobaczysz przycisku Zezwalaj, zamknij okno Bezpieczeństwo i prywatność i otwórz je ponownie, aby wyświetlić przycisk Zezwalaj.

  Allow System Extensions
 10. W oknie instalacji programu Norton kliknij opcję Kontynuuj i Zezwalaj, aby zezwolić programowi Norton na monitorowanie aktywności sieciowej i blokowanie destrukcyjnym witrynom dostępu do komputera Mac.

  Allow Network Monitoring
 11. W oknie instalacyjnym Norton kliknij przycisk Otwórz preferencje, aby zezwolić programowi Norton na dostęp do dysku w celu zwiększenia ochrony.

 12. W oknie Bezpieczeństwo i prywatność upewnij się, że włączono opcję Rozszerzenie systemowe Norton. Wróć do okna instalacyjnego programu Norton i kliknij przycisk Zakończ.

  Allow Full Disk Access

Instalacja Bezpieczeństwa urządzenia Norton w systemie macOS High Sierra 10.13.x do wersji macOS Mojave 10.14.x

 1. Kliknij przycisk Zgadzam się i instaluję.

 2. W niektórych przypadkach program Norton wyświetli alert zachęcający do dołączenia do usługi Norton Community Watch, która zbiera informacje na temat możliwych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera i wysyła te dane do firmy Norton w celu analizy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dołącz teraz, aby włączyć usługę Norton Community Watch w produkcie Norton.

  • Kliknij Może później, aby dołączyć do usługi Norton Community Watch później.

  Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Norton Community Watch, kliknij przycisk Więcej informacji.

 3. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta administratora systemu Mac, a następnie kliknij przycisk Narzędzie pomocnicze instalacji.

 4. W oknie instalacyjnym programu Norton kliknij przycisk Otwórz teraz lub Kliknij tutaj.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Zezwalaj odpowiadającą danemu komunikatowi firmy Symantec.

  • W przypadku wielu programów lub dostawców oprogramowania zainstalowanych na komputerze Mac i wymagających autoryzacji widoczny jest komunikat Zablokowano ładowanie niektórych programów systemowych zamiast komunikatu firmy Symantec. W takim przypadku kliknij przycisk Zezwalaj, wybierz z listy opcjęSymantec, a następnie kliknij przycisk OK.

  Jeśli nie zobaczysz przycisku Zezwalaj, zamknij okno Bezpieczeństwo i prywatność i otwórz je ponownie, aby wyświetlić przycisk Zezwalaj.

 6. W oknie instalacyjnym Norton Security. kliknij przycisk Kontynuuj.

 7. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ukończyć proces instalacji.

Instalacja Bezpieczeństwa urządzenia Norton w systemie Mac OS X 10.10.x (Yosemite) do wersji OS X 10.12.x (Sierra)

 1. Kliknij przycisk Zgadzam się i instaluję.

 2. W niektórych przypadkach program Norton wyświetli alert zachęcający do dołączenia do usługi Norton Community Watch, która zbiera informacje na temat możliwych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera i wysyła te dane do zespołu Norton w celu analizy. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Dołącz teraz, aby włączyć usługę Norton Community Watch w produkcie Norton.

  • Kliknij Może później, aby dołączyć do usługi Norton Community Watch później.

  Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Norton Community Watch, kliknij przycisk Więcej informacji.

 3. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło konta administratora systemu Mac, a następnie kliknij przycisk Narzędzie pomocnicze instalacji.

 4. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Uruchom ponownie. Instalacja produktu zostanie ukończona po ponownym uruchomieniu komputera Mac.

Dodawanie konfiguracji VPN

 1. Otwórz produkt zabezpieczający Norton na komputerze Mac.

 2. W oknie Mój Norton, obok opcji Bezpieczna sieć VPN, kliknij przycisk Włącz.

 3. Przeczytaj instrukcje wyświetlane na ekranie i kliknij przycisk Kontynuuj.

 4. Jeśli pojawi się monit, kliknij przycisk Pozwól, aby utworzyć nowy profil VPN na komputerze Mac.

 5. Wpisz hasło konta administratora komputera Mac i kliknij przycisk Zawsze zezwalaj, aby zalogować się na profil VPN. Nie otrzymasz już więcej alertu o dostęp do pęku kluczy.

  Alert o dostępie do pęku kluczy może pojawić się ponownie, jeśli klikniesz przycisk Zezwól w powiadomieniu o alercie. W takim wypadku pamiętaj o kliknięciu opcji Zawsze zezwalaj w drugim alercie o dostępie do pęku kluczy, aby nie otrzymać go ponownie po włączeniu opcji VPN w przyszłości.

Jeśli na komputerze Mac utworzono wiele kont użytkowników, może wystąpić problem z brakiem opcji Secure VPN na pulpicie Mój Norton. Aby rozwiązać problem, upewnij się, że logujesz się na komputerze Mac za pomocą tego samego konta, na którym aktywowano produkt Norton z opcją Secure VPN. Więcej informacji można znaleźć na stronie Napraw problem z brakiem opcji Secure VPN na pulpicie Mój Norton na komputerze Mac

Zastrzeżenie: nie ponosimy odpowiedzialności za wiarygodność danych, opinii, porad ani oświadczeń w witrynach innych firm. Udostępniamy te łącza tylko dla wygody użytkowników. Uwzględnienie tych łączy nie oznacza, że polecamy lub rekomendujemy zawartość takich witryn lub bierzemy odpowiedzialność za te informacje.

Wideo: Unikanie powtarzających się alertów o dostępie do pęku kluczy przy włączaniu sieci VPN na komputerze Mac


Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v138741680
System operacyjny: Mac
Ostatnia modyfikacja: 08/01/2024