Inne produkty

Automatyczne wypełnianie haseł i automatyczne zapisywanie w programie Norton Password Manager nie działa

Jeśli automatyczne wypełnianie nie działa w witrynie internetowej

 • Sprawdź, czy skarbiec ma zapisane dane logowania do określonej witryny internetowej.

 • Jeśli wyskakujące okienko wypełniania nie jest wyświetlane w formularzu logowania na stronie internetowej, a użytkownicy już zapisali dane logowania do tej witryny internetowej

  1. Sprawdź, czy ikona Norton Password Manager jest wyświetlana w polach logowania.

   Sample alt text
  2. Sprawdź, czy zapisany adres URL w danych logowania i adres URL w przeglądarce są zgodne.

  3. Ręcznie dodaj dane logowania do skarbca i sprawdź status.

   Niektóre witryny internetowe, głównie bankowe, wyświetlają tylko pole logowania lub pole nazwy użytkownika na stronie internetowej. Po podaniu nazwy użytkownika następuje przejście do drugiej strony internetowej, która zawiera pole hasła lub zarówno pole nazwy użytkownika, jak i hasła. Witryny te są klasyfikowane jako witryny oparte na logowaniu na podzielonej stronie.

Jeśli nadal napotykasz problemy, możesz ręcznie zapisać dane logowania w skarbcu i w razie potrzeby uzyskać dostęp do tych danych logowania, aby wprowadzić je ręcznie.

Ręczne dodawanie danych logowania do skarbca programu Norton Password Manager w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę.

 2. Kliknij przycisk Norton Password Manager w prawym górnym rogu przeglądarki.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli zalogowano się na konto Norton

   • W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Odblokuj skarbiec.

  • Jeśli nie zalogowano się na konto Norton

   • W wyświetlonym okienku wyskakującym kliknij opcję Zaloguj się i zaloguj się na swoje konto.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz skonfigurowaną funkcję Bezhasłowego odblokowania skarbca, kliknij przycisk Zatwierdź na urządzeniu przenośnym, aby zalogować się do skarbca Norton Password Manager.

  • Jeśli nie masz skonfigurowanej funkcji Bezhasłowego odblokowania skarbca, kliknij opcję Użyj hasła do skarbca w rozszerzeniu Norton Password Manager.

 5. W oknie Odblokuj skarbiec wpisz hasło do skarbca i kliknij przycisk Odblokuj.

 6. Kliknij ikonę rozszerzenia Norton Password Manager, a następnie opcję Otwórz aplikację internetową.

 7. W oknie Password Manager, na karcie Dane logowania, kliknij ikonę .
 8. W oknie Dodaj dane logowania wprowadź wymagane szczegóły i kliknij przycisk Zapisz.

  W przypadku wybrania opcji Wymagaj hasła do skarbca pojawi się monit o wprowadzenie hasła programu Norton Password Manager, zanim będzie można wyświetlić lub edytować dane logowania.

Możesz również dodać dane logowania, klikając ikonę na wyskakującym ekranie Password Manager.

Jeśli automatyczne wypełnianie nie działa w aplikacji mobilnej

Sprawdź, czy funkcja automatycznego wypełniania haseł jest włączona w menu Ustawienia aplikacji. Aby sprawdzić, czy funkcja automatycznego wypełniania haseł jest włączona, wykonaj poniższe czynności:

 1. Uruchom aplikację Norton Password Manager.

 2. Na ekranie Skarbiec stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 3. Na ekranie Ustawienia w obszarze Automatyczne wypełnianie wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Aby Automatyczne wypełnianie haseł mogło działać w przeglądarkach na urządzeniach z systemem Android, włącz opcję Automatyczne wypełnianie w przeglądarce Chrome na ekranie Skarbiec.

  • Aby Automatyczne wypełnianie mogło działać w innych aplikacjach, włącz opcję Automatyczne wypełnianie w aplikacjach na ekranie Skarbiec.

Jeśli nadal napotykasz problemy z automatycznym wypełnianiem, możesz ręcznie zapisać dane logowania w skarbcu i w razie potrzeby uzyskać dostęp do tych danych logowania, aby wprowadzić je ręcznie.

Ręczne dodawanie danych logowania w aplikacji Norton Password Manager dla systemu Android lub iOS

 1. Zaloguj się do aplikacji Norton Password Manager.

 2. Na ekranie skarbiec stuknij przycisk Dane logowania.

 3. Stuknij ikonę znaku plus u góry ekranu.

 4. W sekcji Tworzenie nowych danych logowania wprowadź wymagane szczegóły.

 5. Stuknij ikonę znacznika wyboru.

Jeśli nadal napotykasz problemy z automatycznym wypełnianiem, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zgłosić problem firmie Norton:

Zgłaszanie firmie Norton

Jeśli program Norton Password Manager nie wypełnia automatycznie formularza internetowego w określonej witrynie internetowej, wykonaj poniższe czynności, aby zgłosić problem.

 1. Uruchom aplikację Norton Password Manager.

 2. Na ekranie Skarbiec stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij opcję Pomoc.

 3. Na ekranie Pomoc w obszarze Pomoc techniczna stuknij przycisk Zgłoś problem.

 4. Na stronie Opinia wybierz opcję Problem z zalogowaniem się do witryny internetowej lub Problem z zalogowaniem się do aplikacji w obszarze Jeśli korzystanie z programu Norton Password Manager sprawiało dziś trudności, na czym polegał problem?

 5. Podaj informacje o nazwie aplikacji lub adresie URL witryny internetowej i nazwie przeglądarki.

 6. Dodaj wszelkie dodatkowe informacje i prześlij opinię.

  Problemy z automatycznym wypełnianiem będą traktowane priorytetowo w oparciu o ranking użytkowania witryny/aplikacji.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v132319245
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2023