Inne produkty

Dowiedz się więcej o automatycznym odnawianiu subskrypcji

Twoja subskrypcja jest automatycznie odnawiana, jeśli: zakupiono ją bezpośrednio u nas, opłacono ją wstępnie w sklepie detalicznym lub elektronicznym albo aktywowano jej odnawianie na koncie lub poprzez kontakt z nami.

Wstępnie opłacone subskrypcje kupione w sklepach detalicznych lub elektronicznych są cykliczne i automatycznie odnawiają się po okresie opłaconym w sklepie. Aby je aktywować i korzystać z nich, należy zarejestrować się w Internecie i podać na koncie dane rozliczeniowe. Żadne opłaty nie są pobierane przed dniem pobrania opłaty z tytułu odnowienia subskrypcji. Możesz zrezygnować z odnowienia subskrypcji, anulując ją na swoim koncie w dowolnym momencie przed dniem pobrania opłaty.

Jak to działa?

Po zakupie subskrypcji zapisana na koncie metoda płatności zostanie obciążona kwotą obowiązującej w danym momencie rocznej lub miesięcznej ceny odnowienia, chyba że anulujesz odnawianie subskrypcji na koncie lub poprzez kontakt z nami przed dniem pobrania opłaty. W przypadku subskrypcji rocznych wyślemy przed pobraniem opłaty wiadomość e-mail z ceną odnowienia, datą obciążenia i innymi powiązanymi informacjami.

Możesz anulować automatyczne odnawianie subskrypcji w dowolnym momencie przed dniem pobrania opłaty. W tym celu możesz zalogować się na konto Norton lub skontaktować się z nami. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Zaprzestanie automatycznego odnawiania subskrypcji Norton.

Jeśli chcesz anulować subskrypcję i otrzymać zwrot pieniędzy, więcej informacji o anulowaniu umów, prawach dotyczących zwrotów i wyjątkach podano w Zasadach anulowania i zwrotów Norton.

Korzyści z automatycznego odnawiania subskrypcji:

  • Usługa automatycznego odnawiania subskrypcji to prosty sposób, aby pomóc naszym klientom uniknąć przerw w świadczeniu usług. 
  • Opłata jest automatycznie pobierana co miesiąc lub co rok, w zależności od wybranego planu. Dzięki temu masz stały dostęp do usług i nie musisz się martwić o daty ich wygaśnięcia.

Włącz odnawianie subskrypcji:

Po zakupie subskrypcji możesz również aktywować jej odnawianie na swoim koncie. Po zalogowaniu się na konto kliknij swoje imię w prawym górnym rogu, a następnie opcję Moje subskrypcje. Obok aktywnej subskrypcji kliknij opcję Aktywuj odnawianie subskrypcji.

W przypadku planów Norton Small Business instrukcje zawarte w tym artykule dotyczą tylko właściciela konta biznesowego.

Więcej pomocy

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: kb20080417115558EN
System operacyjny: Android;Mac;Windows;iOS
Ostatnia modyfikacja: 15/02/2024