Inne produkty

Edycja szczegółów sieci

W oknie Edycja szczegółów sieci można:

  • Zmienić nazwę sieci.

  • Zmienić poziom zaufania sieci.

  • Wyświetlić szczegóły techniczne połączenia sieciowego.

Pole Nazwa sieci umożliwia zmodyfikowanie opisu połączenia sieciowego. Można wpisać nazwę o długości maksymalnie 64 znaków. Nazwa sieci jest wyświetlana na liście rozwijanej Szczegóły sieci.

Aby zmienić poziom dostępu sieci do komputera, należy kliknąć łącze Edytuj.

Ponadto w oknie dialogowym Edycja szczegółów sieci, w obszarze Szczegóły sieci przedstawiane są następujące informacje:

Nazwa karty sieciowej

Przedstawia nazwę karty sieciowej.

Opis karty sieciowej

Przedstawia opis karty sieciowej.

Adres IP bramy

Przedstawia adres IP bramy sieciowej.

Fizyczny adres bramy

Przedstawia adres fizyczny bramy sieciowej.

SSID

Przedstawia identyfikator sieci bezprzewodowej, gdy komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9891279_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009