Inne produkty

Dodawanie urządzenia

W oknie dialogowym Dodawanie urządzenia możliwe jest ręczne dodanie komputera lub urządzenia do mapy zabezpieczeń sieci. W tym celu należy podać następujące szczegóły:

  • Nazwę lub opis urządzenia.

  • Adres IP lub fizyczny (MAC) urządzenia.

Komputer lub urządzenie można dodać bez względu na stan połączenia. Nazwa urządzenia może mieć długość co najwyżej 15 znaków alfanumerycznych.

W polu Adres IP lub adres fizyczny można stosować następujące formaty:

Adres IPv4

172.16.0.0

Adres IPv6

fe80::12ac:fe44:192a:14cc

Adres fizyczny

11-22-c3-5a-fe-a4

Rozpoznawalny host

ftp.mojepliki.com

Program Norton 360 dodaje do sieci kontroli zaufania wszystkie urządzenia dodane ręcznie przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci. Użytkownik może wybrać sieć kontroli zaufania na liście Szczegóły sieci, aby wyświetlić dodane ręcznie urządzenia. Można także edytować nazwę urządzenia.

Nie można edytować szczegółów sieci kontroli zaufania.

Domyślny poziom zaufania urządzeń dodanych przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci to poziom Chroniony. Poziom zaufania urządzeń można jednak zmienić.

Zaufanie urządzeniu spoza sieci użytkownika naraża komputer na możliwe zagrożenia bezpieczeństwa.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9891251_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2010