Inne produkty

Dodawanie urządzenia do mapy zabezpieczeń sieci

Możliwe jest ręczne dodanie komputera lub urządzenia do mapy zabezpieczeń sieci.

Podczas dodawania urządzenia można dodać następujące szczegóły:

 • Nazwę lub opis

 • Adres IP lub fizyczny (MAC)

Mapa zabezpieczeń sieci znajduje wszystkie komputery podłączone do sieci. Można jednak dodać komputery i urządzenia, które aktualnie nie są podłączone.

Program Norton 360 dodaje do sieci kontroli zaufania wszystkie urządzenia dodane ręcznie przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci. Użytkownik może wybrać sieć kontroli zaufania na liście Szczegóły sieci, aby wyświetlić dodane ręcznie urządzenia. Można także edytować nazwę urządzenia.

Nie można edytować szczegółów sieci kontroli zaufania.

Domyślny poziom zaufania urządzeń dodanych przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci to poziom Chroniony. Poziom zaufania urządzeń można jednak zmienić.

Zaufanie urządzeniu spoza sieci użytkownika naraża komputer na możliwe zagrożenia bezpieczeństwa.

Aby dodać urządzenie do mapy zabezpieczeń sieci:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. Z lewej strony okna Mapa zabezpieczeń sieci, w obszarze Łącznie w sieci kliknij symbol plus.

 5. W oknie Dodawanie urządzenia, w polu tekstowym Nazwa wpisz nazwę urządzenia, które chcesz dodać do mapy zabezpieczeń sieci.

  Nazwa urządzenia może mieć długość co najwyżej 15 znaków.

 6. W polu tekstowym Adres IP lub adres fizyczny wpisz adres IP lub adres MAC urządzenia, które chcesz dodać do mapy zabezpieczeń sieci.

  W polu Adres IP lub adres fizyczny można stosować następujące formaty:

  Adres IPv4

  172.16.0.0

  Adres IPv6

  fe80::12ac:fe44:192a:14cc

  Adres fizyczny

  11-22-c3-5a-fe-a4

  Rozpoznawalny host

  ftp.mojepliki.com

  Podany adres nie jest weryfikowany do chwili znalezienia urządzenia w sieci.

 7. Kliknij przycisk Dodaj urządzenie.

„Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci”

„Edycja szczegółów urządzenia”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802267_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2010