Inne produkty

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Poziom zaufania wyznacza domyślny poziom dostępu urządzeń znajdujących się w sieci do komputera użytkownika. Każde urządzenie znajdujące się w sieci, które nie zostało przydzielone do kategorii Zaufane lub Ograniczone, korzysta z poziomu zaufania sieci. Początkowy poziom zaufania sieci jest ustawiany na podstawie konfiguracji komputera użytkownika.

Poziom zaufania urządzenia należy zmieniać na Pełne zaufanie tylko w przypadku znanych urządzeń podłączonych do sieci użytkownika.

Poniższe warunki muszą zostać spełnione, aby ustawiony zastał poziom zaufania urządzenia Udostępnione:

 • Komputer nie powinien mieć publicznego adresu IP.

  Komputer nie nie ma publicznego adresu IP, gdy nie jest bezpośrednio podłączony do Internetu.

 • Komputer powinien być podłączony do sieci LAN przy użyciu bezpiecznego połączenia.

 • Sieć powinna mieć kategorię prywatna w systemie Windows Vista.

Ponadto urządzenie ma poziom zaufania Udostępnione w każdym z następujących przypadków:

 • Gdy komputer w sieci udostępnia co najmniej jeden folder lub drukarkę

 • Gdy komputer jest zgodny z systemem Media Center (na przykład ma system Windows XP Media Center Edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional lub Windows 7 Ultimate)

Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest zabezpieczona, domyślny poziom zaufania dla wszystkich urządzeń w sieci to poziom Chroniony.

Poziom zaufania urządzenia zależy również od poziomu zaufania jego sieci. Gdy użytkownik zmieni poziom zaufania sieci, program Norton 360 Online przypisze ten sam poziom zaufania wszystkim urządzeniom podłączonym do tej sieci. Program Norton 360 Online nie zmieni jednak poziomu zaufania urządzeń, dla których użytkownik indywidualnie ustawił zaufanie lub ograniczenie.

Ustawienia te można zmodyfikować, aby zmienić poziom zaufania dla:

 • Własna sieć

 • Urządzenia podłączone do mapy zabezpieczeń sieci

Aby zmienić poziom zaufania własnej sieci:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci, po prawej stronie pozycji Szczegóły sieci kliknij pozycję Edytuj.

 5. W oknie Edycja szczegółów sieci, obok pozycji Poziom zaufania kliknij pozycję Edytuj.

  Przed zmianą poziomu zaufania można sprawdzić szczegóły sieci w oknie Edycja szczegółów sieci.

 6. Aby wybrać poziom zaufania dla sieci, w oknie Edycja poziomu zaufania sieci kliknij jedną z następujących pozycji:

  PEŁNE ZAUFANIE

  Dodaje sieć do listy Zaufane.

  Cały ruch sieciowy przychodzący do komputera z sieci zaufanej jest filtrowany i przepuszczany przez zaporę. Znane ataki i infekcje są jednak nadal monitorowane. Ustawienie to należy wybierać tylko mając pewność, że sieć jest w pełni bezpieczna.

  UDOSTĘPNIONY

  Dodaje sieć do listy Udostępnione.

  Cały ruch sieciowy przychodzący do komputera z sieci udostępnionej jest filtrowany. Dozwolone są tylko zasoby udostępnione na komputerze, takie jak pliki, foldery i drukarki. Ustawienie to należy wybrać, jeśli zapora ma chronić komputer przed wszelkim ruchem oprócz ruchu związanego z udostępnianiem plików i drukarek.

  CHRONIONY

  Dodaje sieć do listy Chronione.

  Sieć ma poziom zaufania Chroniony, jeśli nie została sklasyfikowana jako zaufana, udostępniona lub ograniczona. Zapewnia to ochronę przed znanymi atakami i wszelkim nieoczekiwanym ruchem.

  OGRANICZONY

  Dodaje sieć do listy Ograniczone.

  Urządzenia znajdujące się w ograniczonej sieci nie mogą komunikować się z komputerem użytkownika. Można jednak nadal używać sieci w celu przeglądania witryn internetowych, wysyłania wiadomości e-mail lub korzystania z innych funkcji komunikacji.

 7. Kliknij przycisk OK.

Aby zmienić poziom zaufania urządzenia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w wierszu Kontrola zaufania kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować poziom zaufania ręcznie dodanego urządzenia, kliknij urządzenie na mapie sieci.

  • Aby edytować poziom zaufania urządzenia znajdującego się w sieci, na liście rozwijanej Szczegóły sieci kliknij pozycję Połączenie lokalne, a następnie kliknij urządzenie.

 5. W sekcji szczegółów urządzenia, obok pozycji Poziom zaufania kliknij pozycję Edytuj.

 6. Aby wybrać poziom zaufania dla urządzenia, w oknie Edycja poziomu zaufania urządzenia kliknij jedną z następujących pozycji:

  PEŁNE ZAUFANIE

  Dodaje urządzenie do listy Pełne zaufanie.

  Urządzenia z listy Pełne zaufanie są monitorowane tylko w poszukiwaniu znanych ataków i infekcji. Ustawienie to należy wybierać tylko mając pewność, że urządzenie jest w pełni bezpieczne.

  OGRANICZONY

  Dodaje urządzenie do listy Ograniczone.

  Urządzenia ograniczone nie mają bezpośredniego dostępu do komputera użytkownika.

  UŻYJ ZAUFANIA SIECI (poziom zaufania)

  Dodaje urządzenie do domyślnego poziomu zaufania.

  Urządzenia usunięte z poziomu zaufania Pełne zaufanie lub Ograniczony przyjmują domyślny poziom zaufania sieci. Sieć może mieć poziom zaufania Pełne zaufanie, Ograniczony, Chroniony lub Udostępniony.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Program Norton 360 Online wyświetla stan poziomu zaufania każdego ograniczonego urządzenia na ikonie urządzenia.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Sprawdzanie adresu IP komputera

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802264_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2011