Inne produkty

Usuwanie urządzeń z mapy zabezpieczeń sieci

Okno Mapa zabezpieczeń sieci zawiera listę urządzeń podłączonych do sieci użytkownika. Możliwe jest usunięcie urządzenia lub komputera z mapy zabezpieczeń sieci. Wszystkie urządzenia można usunąć z mapy sieci i utworzyć nową listę urządzeń. Można na przykład usunąć z niej wszystkie urządzenia z poprzedniej sieci przed nawiązaniem połączenia z nową siecią. Przed przeczyszczeniem mapy sieci należy wyłączyć funkcję Zdalne monitorowanie. Program Norton 360 Online nie może przeczyścić mapy sieci, gdy funkcja Zdalne monitorowanie jest włączona. Przed przeczyszczeniem mapy sieci należy zamknąć okno Mapa zabezpieczeń sieci. Mapy sieci nie można przeczyścić, gdy okno Mapa zabezpieczeń sieci jest otwarte.

Program Norton 360 Online przeczyszcza urządzenia dodane ręcznie w sieci kontroli zaufania w zależności od ich poziomu zaufania. Z mapy nie są usuwane urządzenia o poziomie zaufania Pełne zaufanie lub Ograniczony.

W razie usunięcia jednego urządzenia przy następnym otwarciu mapy zabezpieczeń sieci ponownie wyświetlane są urządzenia pracujące w trybie online. Program Norton 360 Online bezpowrotnie usuwa jednak urządzenia pracujące w trybie offline.

Aby usunąć pojedyncze urządzenie:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. W oknie Mapa zabezpieczeń sieci wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby usunąć urządzenie znajdujące się w sieci, kliknij urządzenie na mapie sieci.

  • Aby usunąć urządzenie dodane ręcznie, na liście rozwijanej Szczegóły sieci wybierz pozycję Kontrola zaufania, a następnie kliknij urządzenie.

 5. Z lewej strony okna Mapa zabezpieczeń sieci, w obszarze Łącznie w sieci kliknij symbol minus.

 6. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Aby przeczyścić mapę zabezpieczeń sieci:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w wierszu Mapa sieci kliknij pozycję Oczyszczanie.

 4. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

Wyłączanie funkcji Zdalne monitorowanie

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Dodawanie urządzenia do mapy zabezpieczeń sieci

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802263_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/04/2011