Inne produkty

Wyświetlanie stanu sieci bezprzewodowej

W oknie Mapa zabezpieczeń sieci można wyświetlić stan sieci bezprzewodowej. Funkcja Mapa zabezpieczeń sieci wyświetla stan sieć bezprzewodowej (bezpieczna lub niezabezpieczona). Bezpieczna sieć wymaga silnego szyfrowania transmisji bezprzewodowej. Jeśli sieć bezprzewodowa nie jest bezpieczna, można włączyć szyfrowanie w routerze bezprzewodowym.

Aby uzyskać więcej informacji o zabezpieczaniu sieci bezprzewodowej, po lewej stronie okna Mapa zabezpieczeń sieci należy kliknąć łącze Dlaczego to nie jest bezpieczne. Należy wykonać instrukcje.

Ufać należy tylko bezpiecznemu połączeniu sieci bezprzewodowej. Zaufanie niezabezpieczonemu połączeniu sieci bezprzewodowej stwarza zagrożenie dla wszystkich urządzeń w sieci.

Aby wyświetlić stan sieci bezprzewodowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. W wierszu Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

 4. Stan sieci bezprzewodowej zostanie wyświetlony po lewej stronie okna Mapa zabezpieczeń sieci. Możliwe są następujące stany sieci bezprzewodowej:

  Sieć bezprzewodowa jest bezpieczna

  Informuje, że sieć bezprzewodowa jest bezpieczna.

  Sieć bezprzewodowa nie jest bezpieczna

  Informuje, że sieć bezprzewodowa nie jest bezpieczna.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Edycja szczegółów sieci

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802261_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2011