Inne produkty

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Okno Mapa zabezpieczeń sieci przedstawia w formie graficznej urządzenia w sieci, do której podłączony jest komputer. Można wyświetlić szczegóły każdego urządzenia, takie jak nazwa, stan zabezpieczeń i adres IP urządzenia.

Ponadto okno Mapa zabezpieczeń sieci przedstawia stan zabezpieczeń następujących komputerów:

 • Komputera, na którym użytkownik wyświetla stan zdalnego komputera (MÓJ KOMPUTER)

 • Komputerów zdalnie monitorowanych

Poziom zaufania urządzenia jest wyświetlany u dołu ikony w obszarze mapy sieci.

Program Norton 360 wyświetla urządzenia w następującej kolejności:

 • MÓJ KOMPUTER

 • Urządzenia pracujące w trybie online

 • Urządzenia pracujące w trybie offline

Po podłączeniu nowego urządzenia do sieci program Norton 360 automatycznie odświeża okno Mapa zabezpieczeń sieci i wyświetla urządzenie.

Program Norton 360 wymaga skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver w celu otwarcia okna Mapa zabezpieczeń sieci. Oprogramowania Symantec Security Driver nie można zainstalować, gdy uruchomiona jest usługa LiveUpdate. Można albo zezwolić na ukończenie działania usługi Norton LiveUpdate, albo zamknąć sesję usługi Norton LiveUpdate przed zainstalowaniem oprogramowania Symantec Security Driver.

Aby wyświetlić urządzenia na mapie zabezpieczeń sieci:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Moja sieć.

 3. Jeśli wyświetlone zostanie okienko Konfiguracja produktu, kliknij pozycję Kontynuuj.

  Okienko Konfiguracja produktu jest wyświetlane po kliknięciu pozycji Mapa zabezpieczeń sieci po raz pierwszy. Okienko Konfiguracja produktu umożliwia zainstalowanie składnika Symantec Security Driver, niezbędnego do wyświetlania okna Mapa zabezpieczeń sieci. Proces instalacji oprogramowania Symantec Security Driver przerywa chwilowo połączenie sieciowe.

 4. W obszarze Mapa zabezpieczeń sieci kliknij pozycję Konfiguruj.

  W oknie Przegląd zabezpieczeń sieci można sprawdzić zestawienie funkcji mapy zabezpieczeń sieci. Okno Przegląd zabezpieczeń sieci jest wyświetlane w następujących przypadkach:

  • Przy otwarciu okna Mapa zabezpieczeń sieci po raz pierwszy.

  • Po włączeniu opcji Ekran powitalny podczas uruchamiania w oknie Ustawienia funkcji Moja sieć, w obszarze Mapa zabezpieczeń sieci.

 5. Jeśli wyświetlone zostanie okno Przegląd zabezpieczeń sieci, kliknij przycisk OK.

  Jeśli nie chcesz wyświetlać okna Przegląd zabezpieczeń sieci w przyszłości, zaznacz pole wyboru Nie wyświetlaj ponownie tego komunikatu przed kliknięciem przycisku OK.

 6. Na liście rozwijanej Szczegóły sieci zaznacz sieć zawierającą urządzenie, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

Aby wyświetlić szczegóły urządzenia na mapie zabezpieczeń sieci:

 • W oknie Mapa zabezpieczeń sieci kliknij ikonę żądanego urządzenia.

  Za pomocą przycisków przewijania można sprawdzić urządzenia na liście w obszarze mapy sieci.

  Sekcja szczegółów urządzenia wyświetlany pod obszarem mapy sieci zawiera następujące szczegóły:

  Nazwa urządzenia

  Przedstawia nazwę urządzenia.

  W oknie Mapa zabezpieczeń sieci domyślnie wyświetlana jest nazwa NetBIOS komputera. Zamiast nazwy NetBIOS urządzenia w oknie Mapa zabezpieczeń sieci wyświetlana jest jednak nazwa NOWY w następujących sytuacjach:

  • Urządzenie nie ma nazwy NetBIOS

  • Na urządzeniu włączona jest zapora

  Nazwę urządzenia można zmienić w oknie Edycja szczegółów urządzenia.

  Producent karty sieciowej

  Przedstawia nazwę producenta karty sieciowej urządzenia.

  Nazwa producenta karty sieciowej oparta jest na adresie fizycznym (adresie MAC) urządzenia.

  Kategoria

  Przedstawia kategorię, do której należy urządzenie.

  Ikona kategorii urządzenia przedstawia szczegóły dotyczące stanu połączenia i stanu zabezpieczeń. Program Norton 360 nadaje wszystkim nieznanym urządzeniom nazwę NOWY i ustawia kategorię URZĄDZENIE OGÓLNE.

  Kategoria ta może obejmować urządzenia związane z komputerami, na przykład drukarki, urządzenia multimedialne i konsole do gier.

  Kategorię urządzenia można zmienić w oknie Edycja szczegółów urządzenia.

  Stan zabezpieczeń

  Przedstawia poziom ochrony komputera przed zagrożeniami i uszkodzeniem.

  Stan zabezpieczeń jest wyświetlany tylko dla komputera MÓJ KOMPUTER oraz zdalnie monitorowanych komputerów.

  Zdalne monitorowanie

  Przedstawia stan połączenia funkcji Zdalne monitorowanie.

  Dostępne są następujące stany:

  • WŁ.

  • WYŁ.

  Funkcję Zdalne monitorowanie można wyłączyć dla poszczególnych komputerów lub wszystkich zdalnie monitorowanych komputerów.

  Poziom zaufania

  Przedstawia udzielony urządzeniu zdalnemu poziom dostępu do komputera użytkownika.

  Początkowy poziom zaufania jest ustawiany na podstawie konfiguracji komputera użytkownika. Poziom zaufania można ustawić dla wszystkich urządzeń innych niż MÓJ KOMPUTER.

  Połączenie

  Przedstawia stan połączenia.

  Dostępne są następujące stany:

  • ONLINE

  • OFFLINE

  Adres fizyczny

  Przedstawia adres fizyczny (adres MAC) komputera lub urządzenia.

  Adres IP

  Przedstawia adres IP komputera lub urządzenia.

  Jeśli użytkownik zmieni adres IP urządzenia, zaktualizowany adres IP tego urządzenia zostanie wyświetlony w oknie Mapa zabezpieczeń sieci po odświeżeniu listy przez użytkownika.

„Dodawanie urządzenia do mapy zabezpieczeń sieci”

„Edycja szczegółów urządzenia”

„Usuwanie urządzeń z mapy zabezpieczeń sieci”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802256_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/09/2010