Inne produkty

Mapa zabezpieczeń sieci

Okno Mapa zabezpieczeń sieci przedstawia w formie graficznej urządzenia w sieci, do której podłączony jest komputer.

W oknie Mapa zabezpieczeń sieci można monitorować:

 • Stan zabezpieczeń komputerów podłączonych do sieci

 • Stan połączenia sieci bezprzewodowej

 • Stan połączenia urządzeń w sieci

 • Znane, nieznane lub atakujące urządzenia w sieci

W oknie Mapa zabezpieczeń sieci domyślnie wyświetlana jest nazwa NetBIOS. Zamiast nazwy NetBIOS komputera wyświetlana jest nazwa NOWY w następujących sytuacjach:

 • Komputer nie ma nazwy NetBIOS.

 • Na komputerze włączona jest zapora.

Okno Mapa zabezpieczeń sieci ma następujące obszary:

Mapa sieci

Zawiera listę urządzeń znalezionych przez program Norton 360 w sieci użytkownika

W obszarze mapy sieci wyświetlana jest ikona, nazwa i stan zabezpieczeń urządzenia. Za pomocą przycisków przewijania można sprawdzić wszystkie urządzenia na liście w obszarze mapy sieci.

W obszarze mapy sieci urządzenia są wyświetlane w następującej kolejności:

 • MÓJ KOMPUTER

 • Urządzenia pracujące w trybie online

 • Urządzenia pracujące w trybie offline

Obszar Szczegóły urządzenia

Zawiera szczegóły każdego urządzenia z listy w obszarze mapy sieci

Szczegóły obejmują nazwę urządzenia, nazwę producenta karty sieciowej, kategorię urządzeń, stan zdalnego monitorowania, stan połączenia, adres fizyczny i adres IP. Nazwę urządzenia i kategorię urządzenia można zmienić w obszarze szczegółów urządzenia. Można także wyłączyć zdalne monitorowanie komputera podłączonego do sieci użytkownika.

Można wyświetlić i edytować poziom zaufania urządzenia.

Obszar Szczegóły sieci

Przedstawia stan zabezpieczeń sieci

Obszaru szczegółów sieci można użyć do wyświetlania i edycji szczegółów sieci. Można dodać urządzenie, usunąć urządzenie i wyświetlić łączną liczbę urządzeń znajdujących się w sieci użytkownika. Można wyświetlić stan zdalnego monitorowania i wykrywania komputera użytkownika. Można także skonfigurować lub wyłączyć zdalne monitorowanie komputerów podłączonych do sieci użytkownika.

Program Norton 360 dodaje do sieci kontroli zaufania wszystkie urządzenia dodane ręcznie przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci. Użytkownik może wybrać sieć kontroli zaufania na liście Szczegóły sieci, aby wyświetlić dodane ręcznie urządzenia.

W oknie Mapa zabezpieczeń sieci można użyć następujących opcji:

Odśwież

Umożliwia odświeżenie okna Mapa zabezpieczeń sieci i wyświetlenie najnowszych zmian konfiguracji.

Symbol plus (+)

Umożliwia ręczne dodanie urządzenia do mapy zabezpieczeń sieci.

Program Norton 360 wyświetla ręcznie dodane urządzenia w sieci kontroli zaufania.

Symbol minus (-)

Umożliwia usunięcie urządzenia z okna Mapa zabezpieczeń sieci.

Usunięte urządzenie sieciowe zostanie ponownie wyświetlone w oknie Mapa zabezpieczeń sieci po ponownym otwarciu okna.

Konfiguruj

Umożliwia zdalne monitorowanie komputerów z wersjami produktów marki Norton obsługującymi zdalne monitorowanie.

Szczegóły

Umożliwia wyświetlenie stanu konfiguracji funkcji ochrony, takich jak Automatyczna ochrona, Zapobieganie włamaniom i skanowanie poczty elektronicznej.

Umożliwia również sprawdzenie stanu konfiguracji aktualizacji systemu ochrony, takich jak Automatyczna usługa LiveUpdate i Szybkie aktualizacje. Można uzyskać informacje takie jak numer wersji i stan subskrypcji produktu marki Norton.

Można także sprawdzić stan konfiguracji funkcji ochrony transakcji, takich jak Sejf tożsamości i Ochrona przed wyłudzeniem danych.

Wyłącz

Umożliwia wyłączenie zdalnego monitorowania wszystkich komputerów monitorowanych zdalnie.

Opcja Wyłącz jest dostępna dopiero po ukończeniu procesu konfiguracji zdalnego monitorowania.

Edytuj

W oknie Mapa zabezpieczeń sieci dostępne są następujące łącza Edytuj:

 • Łącze Edytuj, dostępne po prawej stronie okna Szczegółowe informacje o sieci, umożliwia edycję szczegółów sieci.

 • Łącze Edytuj, dostępne po prawej stronie okna Nazwa urządzenia, umożliwia edycję szczegółów urządzenia.

 • Łącze Edytuj, dostępne po prawej stronie okna Poziom zaufania, umożliwia edycję szczegółów zaufania urządzenia. Opcja ta nie jest dostępna po wybraniu pozycji MÓJ KOMPUTER w oknie Mapa zabezpieczeń sieci.

Wyłącz

Umożliwia wyłączenie zdalnego monitorowania poszczególnych komputerów monitorowanych zdalnie.

Opcja Wyłącz jest dostępna dopiero po ukończeniu procesu konfiguracji zdalnego monitorowania.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9802236_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2010