Inne produkty

Edytuj karty tożsamości

Funkcja Edytuj karty tożsamości umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi w jednym miejscu. Informacje osobiste to na przykład nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej

Informacji zapisanych na kartach można używać w następujących celach:

  • Wypełnianie formularzy.

  • Podawanie poufnych informacji bez konieczności ich wpisywania w trybie online.

Dzięki obsłudze sposobów wprowadzania danych bez konieczności ich wpisywania funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

W niektórych witrynach internetowych stosowane są formularze z polami na dane kart kredytowych lub inne dane osobowe. Menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton zawiera listę kart utworzonych przez użytkownika w celu automatycznego wypełniania. Można wybrać z listy kartę i użyć jej do automatycznego wypełnienia formularzy.

Użytkownik może dodawać, wyświetlać, edytować i duplikować szczegóły każdej utworzonej karty. Kartę można również usunąć, jeśli jest już zbędna.

Dostępne są następujące opcje:

Dodaj kartę

Umożliwia utworzenie nowej karty w sejfie tożsamości.

Można podać dowolną wybraną nazwę karty. W przypadku niepodania nazwy karty funkcja Sejf tożsamości automatycznie poda nazwę karty.

Odblokuj

Umożliwia odblokowanie karty chronionej hasłem.

Funkcja Sejf tożsamości zapewnia dodatkowe zabezpieczenia karty. Nie można edytować, duplikować, usuwać ani wyświetlać zestawienia karty bez podania hasła.

Opcja ta jest wyświetlana tylko w przypadku wybrania opcji Ochrona hasłem podczas tworzenia nowej karty sejfu tożsamości. Po kliknięciu opcji Odblokuj wyświetlane jest okno Sprawdź poprawność hasła sejfu tożsamości. Aby wyświetlić szczegóły karty, użytkownik musi podać hasło sejfu tożsamości magazynu, do aktualnie jest zalogowany.

Edytuj kartę

Umożliwia edycję wybranej karty.

Można wybrać każdą z kart dostępnych z lewej strony okna Karta tożsamości.

Strzałki przewijania w górę lub w dół umożliwiają wyświetlenie listy wszystkich utworzonych kart.

Zduplikuj kartę

Umożliwia zduplikowanie szczegółów już istniejącej karty.

Kartę do zduplikowania można wybrać z listy kart.

Funkcja Sejf tożsamości automatycznie nadaje nowym kartom nazwę Nowa karta, po której następuje następny dostępny numer. Jeśli na przykład ostatnia utworzona karta miała nazwę Nowa karta 4, funkcja Sejf tożsamości nada zduplikowanej karcie nazwę Nowa karta 5.

Można także podać dowolną wybraną nazwę karty.

Usuń kartę

Umożliwia usunięcie istniejącej karty.

Funkcja Sejf tożsamości bezpowrotnie usuwa kartę z listy kart.

Gdy użytkownik przejdzie do witryny internetowej zawierającej formularze, pasek menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton wyświetla zapisane przez użytkownika karty w obszarze opcji Wypełnij formularz. Można kliknąć opcję Wypełnij formularz, aby wybrać kartę w celu podania w witrynie internetowej szczegółów zapisanych na karcie. Karty można wybrać również za pomocą opcji Wypełnij przy użyciu karty tożsamości w menu Sejf tożsamości.

Edycja kart - informacje

Dodawanie kart

Edycja, usuwanie lub duplikowanie kart

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9687153_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011