Inne produkty

Zarządzanie kartami

Funkcja Zarządzanie kartami umożliwia zarządzanie informacjami osobistymi w jednym miejscu. Informacje osobiste to na przykład nazwisko, data urodzin, adres e-mail i dane karty kredytowej

Informacji zapisanych na kartach można używać w następujących celach:

  • Automatyczne wypełnianie formularzy.

  • Podawanie poufnych informacji bez konieczności ich wpisywania w trybie online.

Dzięki obsłudze sposobów wprowadzania danych bez konieczności ich wpisywania funkcja Sejf tożsamości chroni przed kradzieżą tożsamości przy użyciu programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy.

W niektórych witrynach internetowych stosowane są formularze z polami na dane kart kredytowych lub inne dane osobowe. Menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton zawiera listę kart utworzonych przez użytkownika w celu automatycznego wypełniania. Można wybrać z listy kartę i użyć jej do automatycznego wypełnienia formularzy.

Użytkownik może dodawać, wyświetlać, edytować i duplikować szczegóły każdej utworzonej karty. Kartę można również usunąć, jeśli jest już zbędna.

W przypadku użycia karty z sejfu tożsamości do wypełnienia formularza elektronicznego funkcja Sejf tożsamości zapamięta to i automatycznie wypełni formularz podczas następnych odwiedzin w danej witrynie internetowej.

Dostępne są następujące opcje:

Dodaj kartę

Umożliwia utworzenie nowej karty w sejfie tożsamości.

Można podać dowolną wybraną nazwę karty. W przypadku niepodania nazwy karty funkcja Sejf tożsamości automatycznie poda nazwę karty.

Odblokuj

Umożliwia odblokowanie karty chronionej hasłem.

Funkcja Sejf tożsamości zapewnia dodatkowe zabezpieczenia karty. Nie można edytować, duplikować, usuwać ani wyświetlać zestawienia karty bez podania hasła.

Edytuj kartę

Umożliwia edycję wybranej karty.

Można wybrać każdą z kart dostępnych u dołu okna Zarządzanie kartami.

Strzałki przewijania w lewo lub w prawo umożliwiają wyświetlenie listy wszystkich utworzonych kart.

Zduplikuj kartę

Umożliwia zduplikowanie szczegółów już istniejącej karty.

Kartę do zduplikowania można wybrać z listy kart.

Funkcja Sejf tożsamości automatycznie nadaje nowym kartom nazwę Nowa karta, po której następuje następny dostępny numer. Jeśli na przykład ostatnia utworzona karta miała nazwę Nowa karta 4, funkcja Sejf tożsamości nada zduplikowanej karcie nazwę Nowa karta 5.

Można także podać dowolną wybraną nazwę karty.

Usuń kartę

Umożliwia usunięcie istniejącej karty.

Funkcja Sejf tożsamości bezpowrotnie usuwa kartę z listy kart.

Funkcja Sejf tożsamości zapamiętuje decyzje dotyczące automatycznego wypełniania i danych logowania. Użytkownik może na przykład zalogować się do strony internetowej zawierającej formularze i wypełnić formularz przy użyciu karty. Przy następnych odwiedzinach na tej samej stronie internetowej funkcja Sejf tożsamości zaproponuje automatyczne wypełnienie formularza przy użyciu szczegółów tej samej karty.

Po przejściu na stronę internetową zawierającą formularze wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające listę zapisanych kart. Można wybrać kartę, aby podać na stronie internetowej szczegóły zapisane na karcie. Karty można wybrać również za pomocą opcji Karty tożsamości w menu Sejf tożsamości. Jeśli podczas tworzenia karty użytkownik przekazał jej obraz, opcja Karty tożsamości wyświetla obraz wraz z nazwą karty.

Wszystkie zapisane karty można wyświetlić za pomocą opcji Wyświetl wszystkie karty. W przypadku użycia tej opcji wyświetlone zostanie okno Zarządzanie kartami, umożliwiające wybranie karty, której użytkownik chce użyć do wypełnienia formularza. Opcja Wypełnij w oknie Zarządzanie kartami umożliwia wypełnienie formularza szczegółami karty.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9687153_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/09/2010