Inne produkty

Edycja, usuwanie lub duplikowanie kart

W oknie Edycja kart tożsamości wyświetlana jest lista wszystkich kart zapisanych w sejfie tożsamości. Użytkownik może wybierać, wyświetlać, duplikować i edytować szczegóły każdej utworzonej karty. Kartę można usunąć, jeśli jest już zbędna. Można również zduplikować zapisaną kartę i zmienić tylko żądane pola.

Możliwe jest wyświetlenie zestawienia utworzonej karty. Można wybrać każdą z kart znajdujących się na liście kart w lewym okienku okna Edycja kart tożsamości. Po wybraniu karty można wyświetlić zestawienie karty.

W przypadku zablokowania karty hasłem funkcja Sejf tożsamości zapewnia dodatkowe zabezpieczenia karty. Nie można wyświetlić zestawienia zablokowanej karty. Nie można edytować, usuwać ani duplikować karty bez podania hasła.

Jeśli utworzonych zostało wiele kart, listę można przewijać za pomocą strzałek.

Podczas tworzenia, duplikowania lub edycji karty ustawiany jest w niej domyślny region użytkownika. Jeśli użytkownik przejdzie do witryny internetowej o regionie innym niż domyślny i użyje karty w celu wypełnienia formularza w tej witrynie internetowej, pola mogą nie zostać wypełnione prawidłowo. Dla karty na przykład ustawiono domyślny region Stany Zjednoczone, a wyświetlana jest strona internetowa z Francji. W takim przypadku do wypełnienia formularza na stronie internetowej konieczna jest karta z regionem Francja.

Aby edytować kartę:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj karty kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja kart tożsamości wybierz kartę, którą chcesz edytować.

 4. Kliknij pozycję Edytuj kartę.

 5. Zmodyfikuj szczegóły, które chcesz zmienić.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby usunąć kartę:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj karty kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja kart tożsamości wybierz kartę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń kartę.

 5. W oknie dialogowym Ostrzeżenie kliknij przycisk Tak.

 6. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby zduplikować kartę:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj karty kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja kart tożsamości wybierz kartę, którą chcesz zduplikować.

 4. Kliknij pozycję Zduplikuj kartę.

 5. Zmodyfikuj szczegóły, które chcesz zmienić.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Edycja kart - informacje

Dodawanie kart

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9670660_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011