Inne produkty

Program Norton Community Watch - informacje

Program Norton Community Watch ułatwia identyfikowanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa poprzez wysyłanie wybranych danych dotyczących zabezpieczeń i aplikacji do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Zbiorowy wkład użytkowników produktów zabezpieczających marki Norton przyspiesza opracowanie rozwiązań problemów związanych z tymi zagrożeniami. Program Norton Community Watch zwiększa również bezpieczeństwo użytkownika i usprawnia działanie produktu. Ponadto ułatwia firmie Symantec analizowanie wykonywania, harmonogramów i wydajności zadań oraz ustawień produktu marki Norton na komputerze użytkownika.

Program Norton Community Watch zbiera i wysyła następujące typy danych:

  • Zidentyfikowane destrukcyjne oprogramowanie, takie jak przenośne pliki wykonywalne i uruchomione procesy.

  • Adresy URL wszystkich witryn internetowych, które produkt identyfikuje jako fałszywe.

  • Adresy URL wszystkich witryn odwiedzonych przez użytkownika przed wykryciem zagrożenia.

  • Aplikacje i procesy uruchamiane na komputerze regularnie i podczas wykrycia każdego zagrożenia bezpieczeństwa.

  • Wystąpienia reakcji, które komputer wysyła do każdego możliwego zagrożenia bezpieczeństwa.

  • Ogólne informacje o systemie i atrybuty wydajności z komputera.

  • Ogólne informacje o komputerze, takie jak ustawienia bezczynności, wstrzymania i wygaszacza ekranu.

Po ocenie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie przesłanych danych firma Symantec wysyła informacje z powrotem do programu Norton 360 Online. Funkcje takie jak Norton Insight i Sieć Insight używa tych informacji w celu identyfikowania zagrożonych plików i procesów.

Użytkownicy uczestniczący w programie Norton Community Watch wnoszą cenny wkład do całej społeczności korzystającej z produktów zabezpieczających marki Norton. Podczas zbierania i wysyłki danych nie są ujawniane żadne dane umożliwiające identyfikację osobistą. Firma Symantec zachowuje odpowiedni poziom ochrony zebranych informacji. Opcja Zbieranie szczegółowych danych błędów w obszarze Norton Community Watch w oknie Ustawienia administracyjne umożliwia zezwolenie na wysyłanie szczegółowych danych lub zablokowanie ich wysyłania. Szczegółowe dane mogą się różnić w zależności od błędów i składników produktu marki Norton. Można skonfigurować opcję w celu zarządzania wysyłkami danych.

Funkcja Norton Community Watch zbiera i wysyła szczegółowe dane dotyczące jedynie błędów i składników produktów marki Norton. Nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji osobistych żadnego użytkownika.

Jeśli użytkownik wybierze opcję niedołączania do programu Norton Community Watch podczas instalacji produktu marki Norton, można włączyć ją później. Służy do tego opcja Norton Community Watch w oknie Ustawienia administracyjne. Dane, które funkcja Norton Community Watch zbiera i wysyła do firmy Symantec, można także sprawdzić w oknie Historia zabezpieczeń.

Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9032780_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011