Inne produkty

Program Norton Community Watch - informacje

Program Norton Community Watch ułatwia identyfikowanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa poprzez wysyłanie wybranych danych dotyczących zabezpieczeń i aplikacji do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Zbiorowy wkład użytkowników produktów zabezpieczających marki Norton przyspiesza opracowanie rozwiązań problemów związanych z tymi zagrożeniami. Program Norton Community Watch zwiększa również bezpieczeństwo użytkownika i usprawnia działanie produktu. Ponadto ułatwia firmie Symantec analizowanie wykonywania, harmonogramów i wydajności zadań oraz ustawień produktu marki Norton na komputerze użytkownika.

Program Norton Community Watch zbiera i wysyła następujące typy danych:

  • Zidentyfikowane destrukcyjne oprogramowanie, takie jak przenośne pliki wykonywalne i uruchomione procesy.

  • Adresy URL wszystkich witryn internetowych, które produkt identyfikuje jako fałszywe.

  • Adresy URL wszystkich witryn odwiedzonych przez użytkownika przed wykryciem zagrożenia.

  • Aplikacje i procesy uruchamiane na komputerze regularnie i podczas wykrycia każdego zagrożenia bezpieczeństwa.

  • Wystąpienia reakcji, które komputer wysyła do każdego możliwego zagrożenia bezpieczeństwa.

  • Ogólne informacje o systemie i atrybuty wydajności z komputera.

  • Ogólne informacje o komputerze, takie jak ustawienia bezczynności, wstrzymania i wygaszacza ekranu.

Po ocenie możliwych zagrożeń bezpieczeństwa na podstawie przesłanych danych firma Symantec wysyła informacje z powrotem do programu Norton 360. Funkcje takie jak Norton Insight i Sieć Insight używa tych informacji w celu identyfikowania zagrożonych plików i procesów.

Użytkownicy uczestniczący w programie Norton Community Watch wnoszą cenny wkład do całej społeczności korzystającej z produktów zabezpieczających marki Norton. Podczas zbierania i wysyłki danych nie są ujawniane żadne dane umożliwiające identyfikację osobistą. Firma Symantec zachowuje odpowiedni poziom ochrony zebranych informacji. Opcja Zbieranie szczegółowych danych błędów w obszarze Norton Community Watch w oknie Ustawienia administracyjne umożliwia zezwolenie na wysyłanie szczegółowych danych lub zablokowanie ich wysyłania. Szczegółowe dane mogą się różnić w zależności od błędów i składników produktu marki Norton. Można skonfigurować opcję w celu zarządzania wysyłkami danych.

Jeśli użytkownik wybierze opcję niedołączania do programu Norton Community Watch podczas instalacji produktu marki Norton, można włączyć ją później. Służy do tego opcja Norton Community Watch w oknie Ustawienia w obszarze Ustawienia administracyjne. Dane, które funkcja Norton Community Watch zbiera i wysyła do firmy Symantec, można także sprawdzić w oknie Historia zabezpieczeń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v9032780_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010