Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch

Opcja Norton Community Watch umożliwia wysłanie informacji o podejrzanym pliku do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Funkcje takie jak Norton Insight i Sieć Insight używają danych przeanalizowanych przez firmę Symantec do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa.

Funkcja Norton Community Watch zbiera i wysyła szczegółowe dane dotyczące jedynie błędów i składników produktów marki Norton. Nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji osobistych żadnego użytkownika.

W oknie Historia zabezpieczeń można sprawdzić informacje, które zostały wysłane do firmy Symantec.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Norton Community Watch :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W oknie Ustawienia administracyjne, w wierszu Norton Community Watch wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

Program Norton Community Watch - informacje

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Historia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8959380_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011