Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch

Program Norton Community Watch po zainstalowaniu pozostaje aktywny. Jeżeli z jakiejś przyczyny zajdzie potrzeba tymczasowego wyłączenia funkcji, można to zrobić w programie.

W oknie Historia zabezpieczeń można sprawdzić informacje, które zostały wysłane do firmy Symantec.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Norton Community Watch:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W oknie Ustawienia funkcji Ustawienia administracyjne, w wierszu Norton Community Watch wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

„Program Norton Community Watch - informacje”

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

„Historia zabezpieczeń - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8959380_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2010