Inne produkty

Lokalizacje kopii zapasowych - informacje

Program Norton 360 Online może zapisywać kopie zapasowe plików w lokalizacjach różnych typów. Szybkość, bezpieczeństwo i wielkość kopii zapasowej zależy od wyboru lokalizacji. Nie można wskazać jednej lokalizacji kopii zapasowej, która byłaby najlepsza we wszystkich sytuacjach i dla wszystkich użytkowników.

W zależności od komputera i podłączonych do niego urządzeń można wybrać dowolną lokalizację przechowywania kopii zapasowej oferowaną przez program Norton 360 Online. Na podstawie informacji w poniższej tabeli można wybrać lokalizację najlepiej spełniającą wymagania użytkownika dotyczące bezpieczeństwa i pojemności oraz szybkości tworzenia kopii zapasowej:

C: (lokalny dysk stały)

Kopie zapasowe plików zapisywane są w specjalnym folderze na dysku C komputera. Zapisywanie kopii zapasowych na dysku C jest szybkie i wygodne, a jedynym ograniczeniem jest dostępna ilość wolnego miejsca na dysku. W przypadku tej lokalizacji można korzystać z funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Tworzenie kopii zapasowej na dysku C to metoda wygodna, ale nie zapewniająca bezpieczeństwa. Wskutek dowolnego mechanicznego problemu z dyskiem uszkodzeniu mogą ulec zarówno pliki oryginalne, jak i ich kopie zapasowe.

Jeżeli szybkie, automatyczne kopie zapasowe są zapisywane na dysku C, należy też okresowo tworzyć kopie zapasowe plików na innym dysku lub w innej lokalizacji.

Inny dysk wewnętrzny lub zewnętrzny

Ta lokalizacja zapewnia szybkie i wygodne tworzenie kopii zapasowych. Możliwe jest korzystanie z funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych, a użytkownik ma zawsze dostęp do kopii plików, pod warunkiem, że dany dysk jest podłączony do komputera.

Mimo że używanie innego dysku jest bezpieczniejsze niż używanie dysku C, dane w dalszym ciągu mogą zostać uszkodzone w razie awarii sprzętu.

Jeżeli kopie zapasowe są zapisywane na innym dysku, należy także okresowo tworzyć kopie zapasowe plików w innej lokalizacji.

Dyski CD, DVD, lub Blu-ray

Do zapisania kopii zapasowej w tej lokalizacji niezbędne są dyski CD, DVD lub Blu-ray, a komputer musi być wyposażony w nagrywarkę dysków optycznych. Użytkownik musi być obecny, aby w razie potrzeby wkładać i wyjmować dyski. W związku z tym nie można zaplanować automatycznego tworzenia kopii zapasowych na dyskach CD, DVD ani Blu-ray.

Zapisywanie kopii zapasowej na dyskach CD, DVD lub Blu-ray przebiega wolniej niż na innych nośnikach. Tworzenie kopii zapasowych na dyskach CD lub DVD jest również mniej wygodne ze względu na wymaganą obecność użytkownika.

Korzystając z programu Norton 360 Online, można zapisać kopie zapasowe danych na następujących typach nośników optycznych (o ile obsługuje je nagrywarka):

 • CD-R

 • CD-RW

 • DVD+R

 • DVD-R

 • DVD+R DL

 • DVD-R DL

 • DVD+RW

 • DVD-RW

 • DVD RAM

 • BD-R

 • BD-RE

Dyski zawierające kopie zapasowe należy przechowywać w bezpiecznym miejscu poza miejscem korzystania z komputera, aby zapewnić ich ochronę przed zagrożeniami występującymi tym miejscu.

Po wybraniu po raz pierwszy dysku CD lub DVD jako lokalizacji kopii zapasowej program Norton 360 Online wyświetla monit o skonfigurowanie dysku optycznego na komputerze. Program Norton 360 Online umożliwia zainstalowanie sterownika napędu dysków optycznych.

Dysk sieciowy

Takie rozwiązanie wymaga podłączenia komputera do sieci lokalnej i dostępu do lokalizacji przechowywania w tej sieci. W zależności od szybkości transmisji w danej sieci tworzenie kopii zapasowych może przebiegać prawie tak szybko, jak w przypadku dysku wewnętrznego lub zewnętrznego.

Wybór tej lokalizacji nie jest możliwy, jeśli komputer nie jest podłączony do sieci zawierającej udostępnione użytkownikowi urządzenie pamięci masowej.

Aby utworzyć kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku sieciowym, należy zmapować zewnętrzny dysk sieciowy na komputerze. Mapując dysk należy również określić literę dysku używaną w połączenie.

Dyski flash i wymienne urządzenia pamięci masowej, takie jak iPod

Dyski flash i inne urządzenia pamięci masowej podłączane do komputera można także wykorzystać jako lokalizacje docelowe kopii zapasowych. W programie Norton 360 Online takie urządzenia są wyświetlane jako dyski zewnętrzne. Jeśli urządzenie tego typu jest zawsze podłączone do komputera, można korzystać z funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych.

Ilość miejsca dostępnego na tych urządzeniach może być mniejsza niż na dyskach twardych. Jeśli kopie zapasowe są zapisywane na dysku flash, należy też okresowo tworzyć kopie zapasowe plików w innej lokalizacji docelowej.

Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej

Wyświetlanie lub zmiana harmonogramu tworzenia kopii zapasowej

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8723907_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/09/2011