Inne produkty

Wybieranie lokalizacji docelowej przywracania

Przywracając pliki z kopii zapasowej, można wybrać, gdzie program Norton 360 Online ma umieścić przywracane pliki. Pliki można przywrócić w oddzielnym, wybranym folderze lub w ich oryginalnej lokalizacji. Program Norton 360 Online wybiera domyślnie oryginalne lokalizacje plików.

Przywrócenie plików do oryginalnych lokalizacji spowoduje usunięcie przechowywanych tam nowszych ich wersji. Aby zapobiec zastąpieniu tych plików plikami przywracanymi, należy przenieść nowsze wersje w inne miejsce przed rozpoczęciem przywracania. Można je także przywrócić w innej lokalizacji.

Lokalizację docelową przywracania można w dowolnej chwili zmienić z każdego komputera.

Niektóre dyski używają starszych systemów plików systemu operacyjnego Windows, takich jak FAT-16 lub FAT-32, w których rozmiar pliku nie może przekraczać 4 GB. Aby przywrócić pliki o tak dużych rozmiarach, należy upewnić się, że dysk docelowy przywracania został sformatowany w systemie plików, w którym obsługiwane są duże pliki, takim jak system NTFS.

Aby zmienić lokalizację docelową przywracania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Przywróć pliki.

  2. W oknie Przywróć pliki, w obszarze Przywróć do kliknij pozycję Zmień.

  3. W oknie kliknij pozycję Nowa lokalizacja.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Wpisz w odpowiednim polu żądaną lokalizację przywracania.

    • Kliknij przycisk Przeglądaj, w oknie przeglądania przejdź do lokalizacji, w której chcesz przywrócić pliki, a następnie kliknij przycisk OK.

  5. Dokonaj innych żądanych zmian ustawień przywracania, a następnie kliknij przycisk Przywróć pliki.

  6. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu ukończenia przywracania plików.

Przywracanie plików

Wybieranie lokalizacji źródłowej przywracanych plików

Wybieranie plików do przywrócenia

Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8531748_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011