Inne produkty

Zadania automatyczne

Program Norton 360 Online uruchamia te działania w tle w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z komputera. Aby dane skanowanie nie było uruchamiane automatycznie, można wyczyścić jego pole wyboru na liście.

Żądaną operację można zawsze uruchomić w oknie głównym programu Norton 360 Online. Jeżeli operacja nie jest zaznaczona na tej liście, nie jest uruchamiana automatycznie.

Aby zaznaczyć wszystkie działania lub usunąć zaznaczenie wszystkich działań, można użyć pola wyboru Zadania.

Jeżeli określone działania nie będą uruchamiane przez około tydzień, wyświetlone zostanie przypomnienie, że należy je uruchomić.

Można zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru następujących działań:

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Ta funkcja usuwa pliki tymczasowe pozostawione na dysku twardym komputera po zakończeniu przeglądania Internetu.

Pliki tymczasowe systemu Windows

Usuwane są niepotrzebne pliki pozostawione w folderach tymczasowych systemu Windows po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu programu.

Historia programu Internet Explorer

Funkcja ta usuwa niepotrzebną historię odwiedzonych stron internetowych pozostawioną w folderze historii przeglądarki internetowej.

Optymalizacja dysku

Defragmentuje dysk twardy w komputerze.

Czyszczenie rejestru

Funkcja usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów.

Włączanie i wyłączanie automatycznych zadań

Planowanie automatycznych zadań - informacje

Ustawienia harmonogramu zadań - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8499360_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2011