Inne produkty

Wykryto zagrożenie w poczcie e-mail

Okno Wykryto zagrożenie w poczcie e-mail jest wyświetlane, gdy w wychodzącej lub przychodzącej wiadomości e-mail zostanie wykryte zagrożenie bezpieczeństwa. Okno Wykryto zagrożenie w poczcie e-mail zawiera następujące informacje:

Zagrożenie

Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące zagrożenia, należy kliknąć poziom zagrożenia (Wysoki, Średni lub Niski).

Nazwa

Aby uzyskać dodatkowe informacje temat zagrożenia, należy kliknąć nazwę zagrożenia.

Stan

W kolumnie Stan wyświetlany jest aktualny stan zagrożenia.

Działanie

Należy wybrać działanie, które ma zostać podjęte. Zalecane działania oznaczone są gwiazdką (*).

Zastosuj działania

Kliknij tę opcję, aby zastosować działanie wybrane dla zagrożenia.

Usuń wiadomość e-mail

Kliknij tę opcję, aby usunąć wiadomość e-mail zidentyfikowaną przez program Norton 360 jako zagrożenie.

Można przeprowadzić działanie wobec zagrożenia wykrytego w wiadomości e-mail. Do wyboru są następujące opcje:

Usuń

Usuwa zagrożenie z komputera.

W przypadku zagrożeń takich jak programy typu adware lub spyware, które mogą być niezbędne do działania innych programów, w obszarze Norton Quarantine and Restore tworzone są kopie zapasowe zainfekowanych plików.

Wyklucz

Dodaje zagrożenie do odpowiedniej listy wykluczeń w opcjach. Ta opcja wyklucza te zagrożenia ze skanowania w przyszłości.

Ignoruj

Powoduje zignorowanie wykrytego zagrożenia.

Zagrożenie to będzie uwzględniane przez program Norton 360 podczas skanowania w przyszłości. Opcja ta jest dostępna tylko raz, po pierwszym wykryciu zagrożeń niskiego stopnia.

Opcja jest dostępna tylko raz, o ile użytkownik nie zmieni ustawienia domyślnego opcji Zagrożenia niskiego stopnia w obszarze Skanowania komputera.

Dla różnych rodzajów zagrożeń poczty elektronicznej niektóre działania mogą nie być dostępne.

Jeśli nie można wykonać wybranego działania w przypadku któregoś z pozostałych zagrożeń, zagrożenie to będzie nadal wyświetlane w oknie Wykryto zagrożenie w poczcie e-mail. Na liście rozwijanej Działanie nie będzie wyświetlane działanie podjęte poprzednio wobec tego zagrożenia. Można wybrać dla tego zagrożenia jedno z pozostałych działań.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8475335_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009