Inne produkty

Jak zdefragmentować dyski twarde?

Defragmentacja to proces przenoszenia pofragmentowanych plików na dysku w taki sposób, aby zajmowały ciągłe miejsce, dzięki czemu optymalizowane jest zarówno miejsce na dysku, jak i wydajność.

Okno Speed Disk umożliwia zdefragmentowanie dysków twardych.

Aby zdefragmentować dyski twarde:

 1. W oknie głównym programu Norton Utilities zaznacz opcję Wydajność.

 2. W oknie Wydajność - strona główna, w obszarze Wybierz działanie kliknij przycisk Zdefragmentuj dyski.

 3. W oknie Speed Disk wybierz wolumin, który chcesz zdefragmentować.

 4. W obszarze Działanie wybierz żądane działanie.

  Do wyboru są następujące opcje:

  • Dokładna defragmentacja: umożliwia wykonanie dokładnej defragmentacji.

  • Szybka defragmentacja: umożliwia wykonanie szybkiej defragmentacji.

  • Optymalizacja czasu uruchamiania: umożliwia wykonanie optymalizacji czasu uruchamiania.

  • Tylko analiza: analizuje dysk w poszukiwaniu pofragmentowanych plików i wyświetla wyniki w postaci graficznej.

  • Zamknij komputer po ukończeniu umożliwia zamknięcie komputera po ukończeniu defragmentacji.

  • Wykonaj zadanie podczas uruchamiania komputera: umożliwia wykonywanie operacji defragmentacji jedynie w czasie, gdy dyski nie są używane.

 5. Kliknij przycisk Uruchom, aby rozpocząć defragmentację. Podczas skanowania można kliknąć opcję Pokaż legendy, aby wyświetlić legendę mapy klastrów. Można również przełączyć opcję Pokaż mapę klastrów według fragmentacji, aby wyświetlić tę mapę według fragmentacji lub klas plików.

 6. Kliknij ikonę Zatrzymaj, aby zatrzymać działanie w dowolnej chwili.

  Po ukończeniu operacji wyświetlane jest zestawienie wyników zawierające:

  • Nieuporządkowanie dysku przed defragmentacją

  • Nieuporządkowanie dysku po defragmentacji

  • Stan inteligentnej defragmentacji : włączona lub wyłączona

 7. Kliknij opcję Pokaż pełny raport, aby wyświetlić raport z analizy dysku.

Co to jest defragmentacja?

Co się dzieje podczas analizy fragmentacji?

Na czym polega różnica między szybką a dokładną defragmentacją?

Na czym polega defragmentacja plików niestandardowych i jak ją przeprowadzić?

Do czego służy funkcja Inteligentna defragmentacja?

Program Norton Utilities - zapraszamy!

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83508754_norton_utilities_help_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 11/06/2018