Jak zainstalować i aktywować program Norton Utilities (w trybie online)?

Próbną wersję programu Norton Utilities można pobrać stąd:

http://norton.com/nu16

Po pobraniu pliku instalacyjnego z naszej strony internetowej należy kliknąć dwukrotnie plik instalatora w celu uruchomienia instalacji. Kreator instalacji prowadzi użytkownika przez proste kroki instalacji.

Ten produkt należy aktywować przy użyciu prawidłowego kodu aktywacji w ciągu 30 dni od zainstalowania. W przeciwnym razie produkt przestanie działać.

Kupowanie kodu aktywacji programu Norton Utilities

Najprostszą metodą przejścia z wersji próbnej do wersji pełnej programu Norton Utilities jest kliknięcie przycisku Aktywuj teraz w oknie Pulpit nawigacyjny. Następnie można kliknąć przycisk Kup w oknie Aktywuj teraz, aby kupić kod aktywacji programu Norton Utilities w witrynie internetowej firmy Symantec.

Aktywacja programu Norton Utilities

Po zakupieniu kodu aktywacji można aktywować produkt za pomocą przycisku Aktywuj teraz w oknie Pulpit nawigacyjny. W wyświetlonym oknie Aktywuj teraz wprowadź nazwisko, adres e-mail oraz kod aktywacji, a następnie kliknij opcję Aktywuj teraz, aby wysłać szczegóły w celu sprawdzenia ich poprawności.

Zanim rozpoczniesz

Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie otwarte programy na komputerze i upewnić się, że komputer jest połączony z Internetem.

W celu pobrania programu Norton Utilities należy nawiązać połączenie z Internetem.

Aby zainstalować program Norton Utilities

 1. Pobierz plik instalacyjny z naszej witryny internetowej:

  http://norton.com/nu16

 2. Aby uruchomić proces instalacji, kliknij dwukrotnie plik instalatora.

 3. W oknie Kreator instalacji programu Norton Utilities - zapraszamy przeczytaj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się.

  Możesz również kliknąć przycisk Opcje instalacji a następnie Przeglądaj, by zmienić lokalizację instalacji programu Norton Utilities.

Aby uzyskać dostęp do programu Norton Utilities:

 1. Przejdź do menu Wszystkie programy.

 2. Kliknij polecenie Norton Utilities 16 > Norton Utilities 16.

  ewentualnie,

  Można również kliknąć dwukrotnie ikonę programu Norton Utilities na pulpicie.

Aby kupić kod aktywacji programu Norton Utilities (online):

 1. W oknie głównym programu Norton Utilities kliknij przycisk Aktywuj teraz.

 2. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Kup, aby kupić kod aktywacji programu Norton Utilities w witrynie internetowej firmy Symantec.

 3. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje zakupu kodu aktywacji programu Norton Utilities.

Aby aktywować program Norton Utilities:

 1. W oknie głównym programu Norton Utilities kliknij przycisk Aktywuj teraz.

 2. W wyświetlonym oknie wprowadź nazwisko, adres e-mail oraz kod aktywacji, a następnie kliknij przycisk Aktywuj teraz, aby wysłać szczegóły w celu sprawdzenia ich poprawności.

 3. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji produktu.

Jakie są minimalne wymagania systemowe instalacji programu Norton Utilities?

Skąd można pobrać najnowszą wersję programu Norton Utilities?

Jak zainstalować i aktywować program Norton Utilities przy użyciu dysku CD?

Jak przejść z wersji próbnej programu Norton Utilities do pełnej wersji (w trybie online)?

Program Norton Utilities został zainstalowany i aktywowany. Co należy teraz zrobić?

Jak utrzymać dobry stan systemu za pomocą programu Norton Utilities?

Jak zaplanować skanowanie rejestru komputera?

Do czego służą różne karty w programie Norton Utilities?

Program Norton Utilities - zapraszamy!

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83164338_norton_utilities_help_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 11/06/2018