Inne produkty

Program Norton Utilities - zapraszamy!

Program Norton Utilities ułatwia zwiększenie wydajności komputera, oferując wszechstronne narzędzia zarządzania systemem i rejestrem. Za pomocą tych narzędzi można zwiększyć wydajność i utrzymać optymalne działanie komputera.

Za pomocą programu Norton Utilities można:

 • Naprawić rejestr systemu Windows i bezpowrotnie usunąć wszystkie ślady operacji wykonanych w sieci i na komputerze.

 • Ustawić priorytety programów z grupy Autostart i usług systemu Windows.

 • Oczyścić dysk, usuwając duplikaty plików, pliki z katalogu tymczasowego oraz bezpowrotnie wymazując pliki.

W oknie głównym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu i monitorować wydajność komputera.

Aby rozpocząć pracę w programie Norton Utilities

 1. Otwórz program Norton Utilities za pomocą polecenia Wszystkie programy > Norton Utilities > Norton Utilities. Można również kliknąć dwukrotnie ikonę programu Norton Utilities na pulpicie.

 2. Upewnij się, że masz aktualną wersję programu Norton Utilities. Można kliknąć opcję Smart Update, aby pobrać najnowsze aktualizacje produktu.

 3. Zapoznaj się z ekranem pulpitu nawigacyjnego. Ekran Pulpit nawigacyjny jest wyświetlany po otwarciu programu Norton Utilities. Zapewnia natychmiastowy dostęp do głównych funkcji programu Norton Utilities. Optymalizację można w każdej chwili zatrzymać, klikając czerwoną ikonę Zatrzymaj.

  Pulpit nawigacyjny jest podzielony na następujące sekcje:

  • Stan systemu : Stan systemu wskazuje wydajność i stabilność komputera. Stan systemu zależy od czynników takich jak rejestr i dyski twarde. Oczyszczenie i skompaktowanie rejestru oraz wyzerowanie i zdefragmentowanie dysków twardych umożliwia optymalizację wydajności i stabilności systemu.

   Miernik stanu systemu przedstawia ogólny stan komputera w postaci graficznej.

   Miernik stanu systemu ma cztery stany:

   Niezidentyfikowany

   Wskazuje, że program Norton Utilities nie wykonywał sprawdzenia rejestru ani dysków.

   W związku z tym nie można określić stanu komputera.

   NISKI

   Wskazuje, że program Norton Utilities sprawdził komputer i zaleca wykonanie zadań mających na celu utrzymanie wydajności i stabilności komputera.

   Po prawej stronie miernika stanu systemu widnieją zadania wymagane do osiągnięcia dobrego stanu systemu.

   PRAWIDŁOWY

   Wskazuje, że program Norton Utilities sprawdził komputer i wykonał niektóre podstawowe zadania, takie jak czyszczenie rejestru i historii dokumentów oraz zerowanie wolnego miejsca na dysku.

   Można jednak uruchomić naprawy takie jak defragmentacja dysku w celu dodatkowego poprawienia wydajności i stabilności komputera.

   DOBRY

   Wskazuje, że program Norton Utilities sprawdził komputer i wykonał wszystkie zalecane zadania w celu optymalizacji wydajności i stabilności komputera.

   Zmiana poziomu stanu systemu nie znaczy, że zmiany szybkości działania komputera będą odczuwalne. Miernik stanu systemu wskazuje, że program Norton Utilities wykonał zadania, które uznał za konieczne w celu możliwego poprawienia stabilności i ogólnego stanu systemu.

   Program Norton Utilities sprawdza najważniejsze obszary komputera, takie jak rejestr i dyski. W razie wykrycia problemu mogącego wpływać na wydajność systemu flaguje problem. Problem może zakłócać codzienną pracę i ewentualnie zmniejszać wydajność komputera.

   Problem o wysokim priorytecie może negatywnie wpływać na ogólną wydajność systemu. Rozwiązanie problemu może poprawić wydajność systemu. Naprawę problemu o wysokim priorytecie można pominąć, jeśli wydajność systemu jest zadowalająca.

   Nienaprawienie problemów wskazanych przez program Norton Utilities nie powoduje szkód na komputerze. Komputer zachowa bieżącą wydajność i stabilność.

   Dodatkowe informacje o optymalizowaniu stanu systemu dostępne są w sekcji: Jak utrzymać dobry stan systemu za pomocą programu Norton Utilities?

  • Optymalizacja jednym kliknięciem : funkcja Optymalizacja jednym kliknięciem to prosta metoda optymalizacji komputera. Jedno kliknięcie powoduje wykonanie następujących zadań:

   • Czyszczenie rejestru

   • Czyszczenie prywatności

   • Optymalizacje systemu Windows

   • Defragmentacja dysku

   • Skanowanie nieużywanych aplikacji

   W oknie programu Norton Utilities dostępne są następujące karty, ułatwiające osiągnięcie dobrego stanu systemu. Lista zalecanych działań dostosowana do danego systemu na podstawie jego stanu jest wyświetlana obok miernika stanu systemu.

  • Wydajność : sekcja wydajności podzielona jest na obszary:

   • Dysk lokalny : przedstawia graficzne zestawienie miejsca na wykrytych dyskach fizycznych.

    • Kliknij opcję Napraw, aby naprawić dyski twarde w celu możliwego zwiększenia wydajności komputera.

    • Kliknij opcję Defragmentuj, aby zdefragmentować dyski w celu zoptymalizowania miejsca i wydajności. W tym obszarze jest również wyświetlany bieżący stan inteligentnej defragmentacji (Wł. lub Wył.).

   • Uruchamianie systemu Windows : wyświetla bieżący i poprzedni czas uruchamiania w przypadku ładowania aplikacji innych firm podczas uruchamiania systemu Windows.

   • Optymalizacje systemu Windows : przedstawia bieżący profil optymalizacji systemu Windows wybrany na komputerze.

  • Prywatność : informacje o wynikach ostatniego skanowania prywatności. Informacje dotyczą historii systemu Windows, historii internetowej i historii aplikacji.

  • Subskrypcja : informacje o stanie subskrypcji.

 4. Smart Update : łącze Smart Update umożliwia pobranie wszystkich dostępnych udoskonaleń produktu. Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, usługa Smart Update wskazuje, że produkt jest aktualny. Zielony znacznik wyboru wskazuje, że aktualizacja została prawidłowo pobrana i zainstalowana.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83164331
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 11/06/2019