Inne produkty

Program Norton Utilities został zainstalowany i aktywowany. Co należy teraz zrobić?

Program Norton Utilities ułatwia zwiększenie wydajności komputera, oferując wszechstronne narzędzia zarządzania systemem i rejestrem, poprawiające wydajność i umożliwiające utrzymanie jej na optymalnym poziomie.

W oknie głównym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu i monitorować wydajność komputera.

Praca z programem Norton Utilities

 1. Otwórz program Norton Utilities za pomocą polecenia Wszystkie programy > Norton Utilities 16 > Norton Utilities 16.

  Można również kliknąć dwukrotnie ikonę programu Norton Utilities na pulpicie.

 2. Upewnij się, że masz aktualną wersję programu Norton Utilities. Kliknij opcję Smart Update, aby pobrać najnowsze aktualizacje produktu.

 3. Zapoznaj się z ekranem pulpitu nawigacyjnego. Ekran Pulpit nawigacyjny jest wyświetlany po otwarciu programu Norton Utilities. Zapewnia natychmiastowy dostęp do głównych funkcji programu Norton Utilities.

  Pulpit nawigacyjny jest podzielony na następujące sekcje:

  • Stan systemu: miernik stanu systemu przedstawia ogólny stan systemu w postaci graficznej. Wskaźnik miernika w czerwonej sekcji wskazuje słaby stan systemu. Gdy wskaźnik przesuwa się w stronę zielonej sekcji, wskazuje poprawę stanu systemu.

  • Optymalizacja jednym kliknięciem: funkcja Optymalizacja jednym kliknięciem to prosta metoda optymalizacji komputera. Jedno kliknięcie powoduje wykonanie następujących zadań:

   • Czyszczenie rejestru

   • Czyszczenie prywatności

   • Optymalizacje systemu Windows

   • Defragmentacja dysku

   • Skanowanie nieużywanych aplikacji

  Optymalizację można w każdej chwili zatrzymać, klikając czerwoną ikonę Zatrzymaj.

  Następne kroki są wymagane do osiągnięcia dobrego stanu systemu: lista zalecanych działań dostosowana do danego systemu na podstawie jego stanu jest wyświetlana pod miernikiem stanu systemu.

  • Wydajność: sekcja wydajności podzielona jest na obszary:

   • Dysk lokalny - przedstawia graficzne zestawienie miejsca na wykrytych dyskach fizycznych.

    • Kliknij opcję Napraw, aby naprawić dyski twarde w celu możliwego zwiększenia wydajności komputera.

    • Kliknij opcję Defragmentuj, aby zdefragmentować dyski w celu możliwego zoptymalizowania wydajności. W tym obszarze jest również wyświetlany bieżący stan inteligentnej defragmentacji ( Wł. lub Wył. ).

   • Uruchamianie systemu Windows : wyświetla bieżący i poprzedni czas uruchamiania w przypadku ładowania aplikacji innych firm podczas uruchamiania systemu Windows.

   • Optymalizacja systemu Windows : przedstawia bieżący profil optymalizacji systemu Windows wybrany na komputerze.

  • Prywatność : informacje o wynikach ostatniego skanowania prywatności. Informacje dotyczą historii systemu Windows, historii internetowej i historii aplikacji.

  • Subskrypcja : informacje o stanie subskrypcji.

 4. Smart Update : łącze Smart Update umożliwia pobranie wszystkich dostępnych udoskonaleń produktu. Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje, usługa Smart Update wskazuje, że produkt jest aktualny. Zielony znacznik wyboru wskazuje, że aktualizacja została prawidłowo pobrana i zainstalowana.

Jakie są minimalne wymagania systemowe instalacji programu Norton Utilities?

Skąd można pobrać najnowszą wersję programu Norton Utilities?

Jak zainstalować i aktywować program Norton Utilities (w trybie online)?

Jak zainstalować i aktywować program Norton Utilities przy użyciu dysku CD?

Jak przejść z wersji próbnej programu Norton Utilities do pełnej wersji (w trybie online)?

Jak utrzymać dobry stan systemu za pomocą programu Norton Utilities?

Jak zaplanować skanowanie rejestru komputera?

Do czego służą różne karty w programie Norton Utilities?

Program Norton Utilities - zapraszamy!

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83164281
System operacyjny: Mac OS X, Windows, Android, iOS
Ostatnia modyfikacja: 11/06/2019