Inne produkty

Aktywuj klucz odnowienia subskrypcji Norton

Klucz produktu Norton umożliwia aktywację nowo zainstalowanego programu, zaś kod odnowienia służy do wydłużenia okresu subskrypcji. Aby użyć kodu odnowienia, należy najpierw zainstalować odpowiedni program i aktywować go przy użyciu klucza produktu. Wprowadzenie klucza w niewłaściwym programie może spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie „Nieprawidłowy klucz produktu" lub „Nieprawidłowy kod odnowienia subskrypcji".

Najpierw sprawdź, czy masz klucz produktu lub kod odnowienia subskrypcji. Klucz produktu to ciąg 25 znaków alfanumerycznych, natomiast kod odnowienia zawiera 19 znaków alfanumerycznych.

Klucz produktu ma na przykład format A1BCD-EFGHI-234J5-K67KL-890MN, a kod odnowienia - ABC123DE4567FGH89JK.

Wybierz odpowiednie instrukcje w zależności od tego, czy masz kod odnowienia subskrypcji, czy też klucz produktu, oraz czy produkt jest zainstalowany.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v83110711_EndUserProfile_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2018