Więcej informacji na temat bieżącej operacji skanowania

Informacje te obejmują listę określonych elementów i działań związanych z ostatnio przeprowadzonym skanowaniem. W zależności od typu skanowania informacje obejmują szczegółowy raport z wyników skanowania. Można kliknąć łącza w celu podjęcia dalszych działań lub wyświetlenia dodatkowych szczegółów.

W zależności od typu skanowania wyświetlane są następujące informacje:

 • Operacje oczyszczania funkcji Optymalizacja komputera - program Norton 360 wyświetla listę nazw i lokalizacji plików, które zostały usunięte podczas skanowania funkcji oczyszczania.

  Informacje te obejmują także ilość miejsca na dysku zwolnionego po przeprowadzeniu skanowania.

 • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware - wyświetlona jest statystyka dotycząca liczby przeskanowanych plików oraz znalezionych i przetworzonych zagrożeń bezpieczeństwa.

 • Działania funkcji Archiwizacja i przywracanie - przedstawione są daty i informacje o stanie najnowszych działań związanych z tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem.

Jeżeli stan określonego działania wskazuje, że niektóre pliki nie zostały uwzględnione w kopii zapasowej lub przywrócone, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

 • Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej plików należy zamknąć wszystkie inne otwarte programy.

  Pliki używane przez inny program nie mogą zostać uwzględnione w kopii zapasowej tworzonej przez program Norton 360.

 • Pliki mogły być zablokowane, ponieważ były używane przez inny program.

 • Użytkownik może nie mieć uprawnień dostępu wymaganych w celu tworzenia kopii zapasowych plików lub ich przywracania w wybranej lokalizacji.

 • W przypadku plików o rozmiarach większych niż 4 GB użytkownik mógł wybrać zapisanie ich kopii zapasowych lub ich przywrócenie na dysku sformatowanym w systemie plików, który nie umożliwia zapisywania tak dużych plików.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v8278901_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/11/2009