Inne produkty

Więcej informacji na temat bieżącej operacji skanowania

Informacje te obejmują listę określonych elementów i działań związanych z ostatnio przeprowadzonym skanowaniem. W zależności od typu skanowania informacje obejmują szczegółowy raport z wyników skanowania. Można kliknąć łącza w celu podjęcia dalszych działań lub wyświetlenia dodatkowych szczegółów.

W zależności od typu skanowania wyświetlane są następujące informacje:

 • Operacje oczyszczania funkcji Optymalizacja komputera - program Norton 360 wyświetla listę nazw i lokalizacji plików, które zostały usunięte podczas skanowania funkcji oczyszczania.

  Informacje te obejmują także ilość miejsca na dysku zwolnionego po przeprowadzeniu skanowania.

 • Skanowanie w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware - wyświetlona jest statystyka dotycząca liczby przeskanowanych plików oraz znalezionych i przetworzonych zagrożeń bezpieczeństwa.

 • Działania funkcji Archiwizacja i przywracanie - przedstawione są daty i informacje o stanie najnowszych działań związanych z tworzeniem kopii zapasowych i przywracaniem.

Jeżeli stan określonego działania wskazuje, że niektóre pliki nie zostały uwzględnione w kopii zapasowej lub przywrócone, sprawdź następujące możliwe przyczyny:

 • Przed rozpoczęciem tworzenia kopii zapasowej plików należy zamknąć wszystkie inne otwarte programy.

  Pliki używane przez inny program nie mogą zostać uwzględnione w kopii zapasowej tworzonej przez program Norton 360.

 • Pliki mogły być zablokowane, ponieważ były używane przez inny program.

 • Użytkownik może nie mieć uprawnień dostępu wymaganych w celu tworzenia kopii zapasowych plików lub ich przywracania w wybranej lokalizacji.

 • W przypadku plików o rozmiarach większych niż 4 GB użytkownik mógł wybrać zapisanie ich kopii zapasowych lub ich przywrócenie na dysku sformatowanym w systemie plików, który nie umożliwia zapisywania tak dużych plików.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8278901_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/11/2009