Inne produkty

Uruchamianie skanowania w wierszu polecenia

Możliwe jest uruchamianie skanowania w programie Norton za pomocą wiersza polecenia, bez otwierania głównego okna programu Norton. Należy wpisać ścieżkę i nazwę pliku, który ma być skanowany lub dostosować skanowanie, dodając do niego specjalne polecenie. Poniżej przedstawiono niektóre często używane polecenia:

/?

Program NAVW32 uruchamia Pomoc i kończy działanie.

/A

Skanuje wszystkie dyski.

/S-

Wyłącza skanowanie podfolderów.

/BOOT

Skanuje tylko rekordy rozruchowe.

/QUICK

Uruchamia skanowanie szybkie.

[ścieżka_folderu]\*[?]

Skanuje pliki odpowiadające określonemu symbolowi wieloznacznemu.

[dysk|folder|plik]

Skanuje określony dysk, folder lub plik.

Aby uruchomić skanowanie za pomocą wiersza polecenia:

 1. W wierszu polecenia wpisz ścieżkę, w której znajduje się program Norton i nazwę pliku wykonywalnego.

  Poniżej przedstawiony jest przykład składni polecenia skanowania:

  • "\Program Files\Norton Security\Engine\version\NAVW32" /command_name

   Gdzie wersja oznacza numer wersji programu Norton, a nazwa_polecenia reprezentuje polecenie.

  • "\Program Files\Norton Security\Engine\version\NAVW32" [path]file_name

   Gdzie wersja oznacza numer wersji programu Norton, a [ścieżka] nazwa_pliku reprezentuje lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku.

 2. Naciśnij klawisz Enter.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8278351_ns_retail_pl_pl
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 18/06/2018