Inne produkty

Uruchamianie skanowania w wierszu polecenia

Możliwe jest uruchamianie skanowania w programie Norton 360 za pomocą wiersza polecenia, bez otwierania głównego okna programu Norton 360. Należy wpisać ścieżkę i nazwę pliku, który ma być skanowany lub dostosować skanowanie, dodając do niego specjalne polecenie. Dostępne są następujące polecenia:

/?

Program NAVW32 uruchamia Pomoc i kończy działanie.

/A

Skanuje wszystkie dyski.

/L

Skanuje dyski lokalne.

/S[+|-]

Włącza (+) lub wyłącza (-) skanowanie podfolderów.

/B[+|-]

Włącza (+) lub wyłącza (-) skanowanie rekordów rozruchowych i skanowanie głównych rekordów rozruchowych (na przykład NAVW32 C: /B+ lub NAVW32 C: /B-).

/BOOT

Skanuje tylko rekordy rozruchowe.

/QUICK

Uruchamia skanowanie szybkie.

/SE[+|-]

Włącza (+) lub wyłącza (-) skanowanie szybkie.

/ST[+|-]

Włącza (+) lub wyłącza (-) skanowanie ukrytych elementów.

/TASK:[taskfile.sca]

Używa pliku zadań jako danych wejściowych listy elementów do skanowania.

Ścieżka pliku zadań powinna następować po znaku ':' (na przykład TASK:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton 360\Tasks\Full.sca)

/TTASK:[taskfile.sca]

Używa pliku zadań jako danych wejściowych listy elementów do skanowania.

Ścieżka pliku zadań powinna następować po znaku ':' (na przykład TASK:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Symantec\Norton 360\Tasks\Full.sca)

Plik zadań jest traktowany jako tymczasowy i jest usuwany po zakończeniu przetwarzania.

[ścieżka_folderu]\*[?]

Skanuje pliki odpowiadające określonemu symbolowi wieloznacznemu.

[dysk|folder|plik]

Skanuje określony dysk, folder lub plik.

/SESCAN

Przeprowadza skanowanie szybkie w tle.

Program Norton 360 wyświetla okno skanowania tylko w razie wykrycia zagrożenia.

Aby uruchomić skanowanie za pomocą wiersza polecenia:

 1. W wierszu polecenia wpisz ścieżkę, w której znajduje się program Norton 360 i nazwę pliku wykonywalnego.

  Poniżej przedstawiony jest przykład składni polecenia skanowania:

  • "\Program Files\Norton 360\Engine\wersja\NAVW32" /nazwa_polecenia

   Gdzie wersja reprezentuje numer wersji programu Norton 360, a nazwa_polecenia reprezentuje polecenie.

  • "\Program Files\Norton 360\Engine\wersja\NAVW32" [ścieżka]nazwa_pliku

   Gdzie wersja reprezentuje numer wersji programu Norton 360, a [ścieżka] nazwa_pliku reprezentuje lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku.

 2. Naciśnij klawisz Enter.

„Znajdowanie numeru wersji produktu”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8278351_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/10/2010