Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Dokumenty pakietu Office

To okno zawiera listę wszystkich plików należących do kategorii Dokumenty pakietu Office. Pliki wyświetlane w tym oknie są przygotowane do utworzenia kopii zapasowej.

Program Norton 360 Online automatycznie znajduje wszystkie pliki znajdujące się w kategorii Dokumenty pakietu Office. Można sprawdzić szczegóły takie jak ogólny rozmiar kategorii Dokumenty pakietu Office. Można także sprawdzić liczbę plików znajdujących się w kategorii Dokumenty pakietu Office. W przypadku każdego pliku program Norton 360 Online wyświetla szczegóły pliku takie jak lokalizacja pliku i rozmiar pliku.

Za pomocą opcji Wyklucz wybrane u dołu okna można usunąć wybrane elementy z zestawu kopii zapasowej.

To okno zawiera tabelę z listą wszystkich plików należących do kategorii Dokumenty pakietu Office i następującymi szczegółami:

Kopia zapasowa

Przedstawia wszystkie pliki dostępne w kategorii Dokumenty pakietu Office

Umożliwia również wyświetlenie lokalizacji i typu pliku.

Rozmiar

Przedstawia rozmiar każdego pliku dostępnego w kategorii Dokumenty pakietu Office

Jeśli nie można wyświetlić pełnej ścieżki pliku, można przenieść wskaźnik myszy nad element, aby wyświetlić pełną ścieżkę pliku.

Kategoria Dokumenty pakietu Office obejmuje najczęściej spotykane typy plików edytorów dokumentów i tekstu, między innymi:

 • Pliki programu Microsoft Word (.doc, .dot, .docx, .docm, .dotx, .dotm, .wbk, .mcw, .rtf)

 • Pliki programu Microsoft Excel (.xls, .xlt, .xlsx, .xlsm, .xltx, .xlsb, .xlm, .xlk, .xlc, .xlam)

 • Pliki programu Microsoft PowerPoint (.ppt, .pps, .pptx, .pptm, .potx, .potm, .ppam, .ppsx, .ppsm, .ppa)

 • Pliki programu Microsoft OneNote (.one, .onepkg)

 • Pliki programu Microsoft Publisher (.pub)

 • Pliki programu Microsoft Project (.mpp)

 • Pliki programu Microsoft Access (.mam, .maq, .mar, .mat, .mdb)

 • Pliki programu Microsoft Visio (.vsd)

 • Pliki programu WordPerfect (.wp, .wpm, .wpt, .wps, .wpd)

 • Pliki programu Lotus (.lwp, .wk1, .wk3, .wk4, .wkq, .ws1, .ws2, .ws3, .ws4, .ws5, .ws6, .ws7)

 • Pliki programu Adobe Acrobat (.pdf)

 • Pliki tekstowe (.txt)

 • Pliki PostScript (.ps)

 • Pliki HTML (.htm, .html, .mht)

 • Pliki WildTangent branded PNG files (.wpg)

 • Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)

Dodawanie lub edycja rozszerzenia pliku w kategorii plików kopii zapasowej

Usuwanie rozszerzenia pliku z kategorii kopii zapasowej

Przywracanie domyślnych rozszerzeń plików w kategorii kopii zapasowej

Rozszerzenia plików funkcji Kopia zapasowa

Funkcja Norton Backup and Restore - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8250904_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2011