Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Zdjęcia

To okno zawiera listę wszystkich plików należących do kategorii Zdjęcia. Pliki wyświetlane w tym oknie są przygotowane do utworzenia kopii zapasowej.

Program Norton 360 automatycznie znajduje wszystkie pliki znajdujące się w kategorii Zdjęcia. Można sprawdzić szczegóły takie jak ogólny rozmiar kategorii Zdjęcia i liczba plików znajdujących się w tej kategorii. W przypadku każdego pliku program Norton 360 wyświetla szczegóły pliku takie jak lokalizacja pliku i rozmiar pliku.

Za pomocą opcji Wyklucz wybrane u dołu okna można usunąć wybrane elementy z zestawu kopii zapasowej.

To okno zawiera tabelę z listą wszystkich plików należących do kategorii Zdjęcia i następującymi szczegółami:

Kopia zapasowa

Przedstawia wszystkie pliki dostępne w kategorii Zdjęcia

Umożliwia również wyświetlenie lokalizacji pliku.

Rozmiar

Przedstawia rozmiar każdego pliku dostępnego w kategorii Zdjęcia

Jeśli nie można wyświetlić pełnej ścieżki pliku, przenieś wskaźnik myszy nad element, aby wyświetlić pełną ścieżkę pliku.

Kategoria Zdjęcia obejmuje najczęściej spotykane typy plików graficznych, między innymi:

 • zdjęcia JPEG i JIFF (.jpg, .jpeg, .jpe, .jP2, .j2k, .j2c, .jpf)

 • pliki obrazów Graphic Interchange Format (.gif)

 • pliki map bitowych (.bmp, .pct)

 • pliki Tagged Image Format (.tif, .tiff)

 • pliki Adobe Illustrator Vector Graphic (.ai)

 • pliki Adobe InDesign Document (.indd)

 • pliki Adobe PhotoDeluxe (.pdd)

 • pliki Windows Metafile (.wmf)

 • pliki Portable (Public) Network Graphic (.png)

 • pliki programu Photoshop (.psd)

 • pliki Macintosh Quickdraw/PICT Drawing (.pict)

 • pliki Encapsulated PostScript (.eps)

 • pliki MS Foxpro Screen (.sct)

 • pliki Run Length Encoded Bitmap (.rle)

 • pliki Device-Independent Bitmap Graphic (.dib)

 • pliki Borland JBuilder Project (.jpx)

 • pliki Japan Picture Format (.jpc)

 • pliki Image Alchemy HSI Temporary Raw Bitmap (.raw)

 • pliki Pixar Picture File (.pxr)

 • pliki TARGA (.tga)

 • pliki Targa Bitmap (.icb, .vst)

 • pliki Kodak Photo CD (.pcd); Kodak RAW Bitmap Image (.kdc)

 • pliki Paint Shop Pro Image (.psp)

 • pliki Corel Vector Graphic Drawing (.cdr)

 • pliki CAD (.vda)

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8250895_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2010