Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - E-mail

To okno zawiera listę wszystkich plików należących do kategorii E-mail. Pliki wyświetlane w tym oknie są przygotowane do utworzenia kopii zapasowej.

Program Norton 360 automatycznie znajduje wszystkie pliki znajdujące się w kategorii E-mail. Można sprawdzić szczegóły takie jak ogólny rozmiar kategorii E-mail i liczba plików znajdujących się w tej kategorii. W przypadku każdego pliku program Norton 360 wyświetla szczegóły pliku takie jak lokalizacja pliku i rozmiar pliku.

Za pomocą opcji Wyklucz wybrane u dołu okna można usunąć wybrane elementy z zestawu kopii zapasowej.

To okno zawiera tabelę z listą wszystkich plików należących do kategorii E-mail i następującymi szczegółami:

Kopia zapasowa

Przedstawia wszystkie pliki dostępne w kategorii E-mail

Umożliwia również wyświetlenie lokalizacji i typu pliku.

Rozmiar

Przedstawia rozmiar każdego pliku dostępnego w kategorii E-mail

Jeśli nie można wyświetlić pełnej ścieżki pliku, można przenieść wskaźnik myszy nad element, aby wyświetlić pełną ścieżkę pliku.

Kategoria E-mail obejmuje najczęściej spotykane typy plików poczty elektronicznej, między innymi:

  • Pliki folderów osobistych programu Microsoft Outlook (.pst)

  • Wiadomości pocztowe programu Microsoft Exchange (.msg)

  • Wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook Express lub Windows Mail (.dbx)

  • Wiadomości e-mail programu Microsoft Outlook Express (.eml)

  • Pliki Kreatora reguł programu Microsoft Outlook (.rwz)

  • Pliki Microsoft Message Store (.MsMessageStore)

  • Pliki wiadomości e-mail programu Netscape (.snm)

  • Pliki Media Stream Broadcast (.msb)

  • Pliki skrzynek pocztowych (.mbx)

  • Pliki First Reader Saved Message Folder (.fol);

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v8250889_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/10/2010