Inne produkty

Szczegóły kopii zapasowej

Okno Szczegóły kopii zapasowej umożliwia sprawdzenie stanu najnowszych działań związanych z tworzeniem kopii zapasowych podjętych przez program Norton 360 Online. Można również sprawdzić, czy ikona stanu kopii zapasowej jest włączona, czy wyłączona. Ogólny stan każdego elementu na liście wskazuje umieszczona obok niego ikona.

Jeżeli potrzebne jest podjęcie działania przez użytkownika, kolejne kroki wskaże odpowiedni komunikat. W razie potrzeby wyświetlane jest łącze Szczegóły, umożliwiające wyświetlenie dodatkowych szczegółów w oknie Historia zabezpieczeń. Można wyświetlić szczegółowe informacje o działaniach związanych z kopią zapasową, dotkliwości, dacie i godzinie, stanie oraz zalecanych działaniach.

Poniższa tabela przedstawia działania stanowiące część funkcji Kopia zapasowa:

Kopia zapasowa

Wskazuje, kiedy ostatnio utworzono kopię zapasową.

Program Norton 360 Online wyświetla datę i godzinę ostatniego utworzenia kopii zapasowej. Wyświetlany jest również komunikat o stanie funkcji Kopia zapasowa. Po wyłączeniu funkcji Kopia zapasowa program Norton 360 Online przestaje monitorować działania związane z kopiami zapasowymi.

Nakładki stanu kopii zapasowej

Wskazuje, czy funkcja jest włączona.

Gdy funkcja ta jest włączona, program Norton 360 Online dodaje do plików ikonę wskazującą stan ich kopii zapasowej.

Ponadto można użyć następujących opcji w obszarze Czynności dostępne dla użytkownika :

Uruchom kopię zapasową teraz

Umożliwia natychmiastowe uruchomienie tworzenia kopii zapasowej.

Lokalizację kopii zapasowej i pliki, które zostaną w niej uwzględnione wybrano podczas konfigurowania kopii zapasowej.

Przywróć pliki

Umożliwia przywrócenie plików z poprzedniej kopii zapasowej.

Można także zmienić ustawienia przywracania przed przywróceniem plików z kopii zapasowych. Przed przystąpieniem do przywracania należy się upewnić, że wskazana lokalizacja danej kopii zapasowej, na przykład dyski CD lub zewnętrzny dysk twardy, jest dostępna.

Zarządzaj zestawami kopii zapasowej

Umożliwia zmianę ustawień kopii zapasowej.

Można zmienić zestaw plików uwzględnianych w kopii zapasowej, lokalizację kopii zapasowej oraz harmonogram kopii zapasowej.

Włącz kopię zapasową/Wyłącz kopię zapasową

Umożliwia wyłączenie automatycznych lub zaplanowanych kopii zapasowych.

W przypadku wyłączenia kopii zapasowych skonfigurowany harmonogram, lokalizacja i uwzględniane pliki są zachowywane do wykorzystania w razie ponownego włączenia kopii zapasowych.

Przygotowanie kopii zapasowej - informacje

Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8146552_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/07/2011