Inne produkty

Access your Norton Password Manager vault when logged in from another computer

Your online vault logins are saved on the Norton website, and you can access it from any browser that has the Norton Password Manager installed. You need to use your Norton account to sign in to your vault. To access your vault on another computer, you need to Add or install the Norton browser extensions to your browser.

Accessing your vault from another computer

 1. Open your browser.

 2. Click Norton Password Manager on the top-right corner of your screen.

 3. If you have not logged in to the Norton account, the Norton Password Manager screen is displayed.

  In the Norton Password Manager screen, under Set up your Web browser, click Next.

 4. In the Sign in window, type your Norton account username and password, and click Continue.

 5. If you have enabled Mobile Unlock, you will receive a prompt to unlock your Norton Password Manager vault on your mobile device.
  To setup Mobile Unlock on your computer and mobile device, see Set up Mobile Unlock for Norton Password Manager.

 6. Click Approve on your mobile device.

  If Mobile Unlock is not setup, you need to enter your vault password.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v80684480
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 16/03/2022