Inne produkty

Reguły programów zapory

Zapora programu Norton 360 Online chroni komputer przed niepożądaną komunikacją sieciową i włamaniami. Za pomocą ustawień na tej karcie można skonfigurować określone reguły dostępu sieciowego dla każdego programu na komputerze.

Dostępne są następujące opcje:

Automatycznie

Dostęp internetowy jest konfigurowany automatycznie, zgodnie z zaleceniami firmy Symantec.

Opcja ta jest opcją domyślną, która będzie przypisywana automatycznie programowi, gdy funkcja Automatyczna kontrola programów jest włączona.

Zezwalaj

Zezwala na uzyskiwanie przez program dostępu do Internetu.

Blokuj

Zapobiega uzyskiwaniu przez program dostępu do Internetu.

Niestandardowy

Otwarte zostaje okno Reguły programów, w którym można ręcznie tworzyć i modyfikować reguły zapory dotyczące danego programu.

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Usuwanie reguły zapory

Reguły zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8063740_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2011