Inne produkty

Reguły zapory dotyczące ruchu

Za pomocą ustawień na tej karcie można kontrolować sposób, w jaki zapora obsługuje komunikację między komputerem a dowolnymi sieciami, z którymi jest on połączony. Utworzone lub zmodyfikowane reguły są stosowane dla wszystkich programów na komputerze. Reguły te obsługują następujące typy komunikacji:

Domyślna reguła przychodzącej komunikacji ICMP

Domyślna reguła wychodzącej komunikacji ICMP

Komunikaty ICMP (Internet Control Message Protocol) zawierają informacje o stanie i dane sterujące. Ustawienia te kontrolują wysyłanie wszystkich typów komunikatów ICMP oraz odbieranie bezpiecznych typów komunikatów ICMP.

Domyślna reguła przychodzącej komunikacji usługi nazewnictwa NetBIOS

Domyślna reguła przychodzącej komunikacji NetBIOS

NetBIOS to skrót angielskiej nazwy Network Basic Input/Output System. System NetBIOS obsługuje usługi nazewnictwa, sesji i datagramów.

Ustawienia te dotyczą komunikacji NetBIOS używanej w celu przesyłania danych i nadawania nazw urządzeniom przez usługi udostępniania plików i drukarek w sieciach Microsoft Network.

Domyślna reguła komunikacji przychodzącej BootP

Domyślna reguła komunikacji wychodzącej BootP

Bootp to skrót od Bootstrap Protocol. Jest to protokół umożliwiający komputerowi odczytanie jego własnego adresu IP.

Ustawienia te sterują usługami BootP.

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Tymczasowe wyłączanie reguły ruchu

Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v8063337_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2011