Inne produkty

Wybieranie lokalizacji źródłowej przywracanych plików

Gdy program Norton 360 Online przywraca pliki, wyświetla lokalizację kopii zapasowej ostatnio tworzonego zestawu kopii zapasowej. Lokalizację, z której będą przywracane pliki, można zmienić na inną. Na przykład kopia zapasowa plików była tworzona na dysku C, a następnie na dyskach CD. Można zatem wybrać przywrócenie plików z dysku C albo z dysków CD.

Aby wybrać lokalizację źródłową przywracania plików:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Przywróć pliki.

  2. W oknie Przywróć pliki, w obszarze Przywróć z kliknij pozycję Wyświetl wszystko.

  3. W wyświetlonym oknie kliknij zestaw kopii zapasowej, który chcesz przywrócić, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jeśli zestaw kopii zapasowej nie jest widoczny, sprawdź, czy podłączony jest nośnik zawierający kopie zapasowe plików, a następnie kliknij pozycję Odśwież listę.

  4. Dokonaj innych żądanych zmian ustawień przywracania, a następnie kliknij przycisk Przywróć pliki.

  5. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu ukończenia przywracania plików.

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Przywracanie plików za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online

Przywracanie plików

Wybieranie lokalizacji docelowej przywracania

Wybieranie plików do przywrócenia

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7927242_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011