Inne produkty

Wyświetlanie lub zmiana harmonogramu tworzenia kopii zapasowej

Program Norton 360 Online umożliwia ustalanie dogodnego harmonogramu tworzenia kopii zapasowych. Tworzenie kopii zapasowych można zaplanować na późną noc lub pory, w których komputer nie jest używany do innych celów.

Dostępne są następujące opcje planowania kopii zapasowych:

Automatycznie (zalecane)

W razie wybrania tej opcji tworzenie kopii zapasowych odbywa się wtedy, gdy komputer jest włączony, ale nieużywany. Jest to opcja zalecana dla większości użytkowników. Program Norton 360 Online co cztery godziny sprawdza w celu uruchomienia automatycznego tworzenia kopii zapasowej, czy komputer jest bezczynny. Należy pamiętać, że w czasie tworzenia automatycznej kopii zapasowej lokalizacja kopii zapasowych musi być dostępna.

Po wybraniu tej opcji nie można tworzyć kopii zapasowej danych na dysku CD lub DVD.

Co tydzień

Używając tej opcji, można wybrać jeden lub więcej dni w tygodniu oraz godzinę, w których ma się odbywać tworzenie kopii zapasowej.

Co miesiąc

Za pomocą tej opcji można wybrać dzień miesiąca oraz porę dnia, w których ma się odbywać tworzenie kopii zapasowej.

Aby uruchamiać automatyczne tworzenie kopii zapasowej jedynie w czasie bezczynności, należy zaznaczyć pozycję Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności. Program Norton 360 Online co cztery godziny sprawdza, czy komputer jest bezczynny.

Harmonogram ręczny

Po wybraniu tej opcji Norton 360 Online tworzy kopie zapasowe plików tylko wówczas, gdy proces zostanie uruchomiony przez użytkownika.

Wydajność komputera jest większa, jeśli zaplanowane jest przeprowadzanie najważniejszych operacji podczas bezczynności komputera. Po zaplanowaniu tworzenia kopii zapasowej co tydzień lub co miesiąc i zaznaczeniu opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności program Norton 360 Online tworzy kopie zapasowe plików, gdy komputer nie jest używany. Firma Symantec zaleca zaznaczenie opcji Uruchamiaj tylko w czasie bezczynności w celu zwiększenia wydajności komputera.

Aby wyświetlić lub zmienić harmonogram tworzenia kopii zapasowej:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Kopia zapasowa, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

  2. Na karcie Kiedy, w obszarze Harmonogram wybierz żądaną opcję, aby wyświetlić lub zmienić harmonogram tworzenia kopii zapasowej.

  3. Kliknij pozycję Zapisz ustawienia.

Tworzenie kopii zapasowych plików

Lokalizacje kopii zapasowych - informacje

Wybieranie lokalizacji kopii zapasowej

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7927220_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 08/09/2011