Inne produkty

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Nie trzeba ograniczać się do plików wykrywanych automatycznie i umieszczanych w odpowiednich kategoriach przez program Norton 360. Do zestawu plików uwzględnianych w kopii zapasowej można dodawać pliki, a ponadto można z niego pliki wykluczać.

Program Norton 360 umożliwia wybranie na komputerze pliku lub folderu, który ma zostać uwzględniony w kopii zapasowej. Opcja Dodaj lub wyklucz pliki i foldery na karcie Co w oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej udostępnia opcje dodawania plików i folderów do zestawu kopii zapasowej.

Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder i dodać go do zestawu kopii zapasowej za pomocą opcji Norton 360 w menu skrótów. Menu skrótów jest dostępne po skonfigurowaniu kopii zapasowej, gdy okna Zarządzanie zestawami kopii zapasowej i Przywracanie plików są zamknięte. Po dodaniu pliku do zestawu kopii zapasowej program Norton 360 wyświetla informacje w oknie wyświetlanym po kliknięciu opcji Dodaj lub wyklucz pliki i foldery. Można wyświetlić wszystkie pliki i foldery dodane do kopii zapasowej.

Można także usunąć dodane elementy z listy elementów uwzględnionych w kopii zapasowej lub z niej wykluczonych, korzystając z opcji Usuń z listy. Opcja ta jest dostępna w oknie wyświetlanym po kliknięciu pozycji Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

Aby dodać plik do zestawu kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Co kliknij pozycję Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Uwzględnij plik.

 4. W oknie dialogowym wyboru plików przejdź do pliku, który chcesz dodać, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia, aby zapisać ustawienia.

Aby dodać folder do zestawu kopii zapasowej:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 umieść wskaźnik myszy nad pozycją Kopia zapasowa i kliknij pozycję Zarządzaj zestawami kopii zapasowej.

 2. Na karcie Co kliknij pozycję Dodaj lub wyklucz pliki i foldery.

 3. W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Uwzględnij folder.

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym wyboru folderów przejdź do folderu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie Zarządzanie zestawami kopii zapasowej kliknij pozycję Zapisz ustawienia, aby zapisać ustawienia.

Aby dodać plik lub folder do zestawu kopii zapasowej w Eksploratorze Windows:

 1. W Eksploratorze Windows kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij polecenie Norton 360 > Dodaj do kopii zapasowej.

  Opcja Dodaj do kopii zapasowej w menu skrótów jest dostępna dopiero po skonfigurowaniu kopii zapasowej i zamknięciu okien Zarządzanie zestawami kopii zapasowej oraz Przywracanie plików.

 2. Kliknij zestaw kopii zapasowej, do którego chcesz dodać plik lub folder.

„Kategorie plików uwzględnianych w kopii zapasowej”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v7923620_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010